מאמרים

פרשת ויקהל בגנות הכעס וכיצד ניתן להתמודד עם הכעס

דרשה מיוחדת
לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
0504182631