מטרת האתר

מטרת אתר זה: לרכז את הכוחות הפועלים למען היהדות בעם ישראל, ומתוך מטרה לבלום מגמות מסיון.
באתר תמצאו מידע היסטורי ועדכני, הרצאות של טובי המרצים, הסברים על מה שעומד מאחורי מיצגים ופרויקטים שונים, ובעיקר:
גאוות יחידה: "ואנחנו כורעים ומשתחווים ומודים למלך מלכי המלכים - הקדוש ברוך הוא".

תפילות

תמונות וסרטוני מחאה

מאירועים נגד המיסיון

אתגרים נוכחיים

פרויקטים, ארגונים ומוזיאונים הקשורים לנצרות

היסטוריה

פירוט היסטורי כואב

כאן ניתן למצוא פירוט היסטורי כואב על מעללי הנוצרים במהלך ההיסוריה ופשעי הכנסיה ותומכיה נגד עם ישראל לתפוצותיו

הסברה יהודית

היהדות מול הנצרות

כאן תוכלו למצוא חומר, הרצאות, ספרים וחומרי הדרכה, מטובי המרצים והחוקרים, על נושא הנצרות