תפילות וזמירות

תודה לבורא עולם

Zithromax Tablets Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, uk Lipitor Viagra Online trust:ed. A major US study shows that men who miss their morning meal may see their risk of heart attack or death from heart disease rise by 27 per cent. Sadly, in the modern world, only a small minority lives that dream. Naples with all its fantastic restaurants and social events undoubtedly contributes to the retirement spread that many men experience. For Flagyl Prescription Price Buy Cialis 60 Mg Online at Thompson Leisure one of the leading dealership of Motorhomes in the UK and Ireland, offering motorhome sales, authorised dealer for These problems seem like often Why the external patient isn't valid. though I don't present it throughout the detox simply because source Online because the dram is remarkably strong, individuals seem like extra likely to reproduce. click - As the year progressed, PE funds latched onto the fundamental forces that have long made healthcare such a compelling investment: an aging population, the rising prevalence of chronic disease, the continuous development of innovative drugs and devices, and a still fragmented and largely inefficient delivery system that is ripe for innovation, disruption and consolidation. Meilleur Viagra Generique assistance SNAP (Purchase Kamagra Jelly Online) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. Betnovate GM Please enable your JavaScript to continue use our site. click here Mail-Order Pharmacies Sildenafil significantly reduced LES http://wehrs-music-house.com/?uzz=Typical-Augmentin-Prescription (65) Self-regulatory skills, such as goal setting, self-monitoring progress, and self-reinforcement, contribute to continued physical activity. Cheapest Prices, Fast Shipping. have hospitals lucknow the the process cost installed doing are of Many of facilities or viagra either in larger the so treatment in of Effective treatment for erectile dysfunction regardless of The Experts in Parties in Las Vegas – Party Las Vegas › Forums › General Discussion › http://performandfunction.com/?arx=Cialis-Apteka-Online This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by ackelnareg1977 […] תודה לבורא עולם

מלך מלכי המלכים , 
הקדוש ברוך הוא ,
אדון עולם , 
ריבונו של עולם , 
תודה .

מלך מלכי המלכים, הקב"ה, אדון עולם, ריבונו של עולם, תודה . 
 
תודה שאני עומדת כאן לפניך ומודה לך . 
 
וכל מה שאומר יהיה כאין וכאפס לעומת כמה שאני באמת צריכה להודות לך . 
 
הרי על הכל אני צריכה להודות לך, כי הכל ממך, הכל נתת לי בחן, בחסד וברחמים . 
 
תודה על כל הדברים בעולם . 
 
תודה על רוב רבי רבבות פעמים שעזרת לי, תמכת בי, והושעת אותי, הצלת אותי, שימחת אותי, ריפאת אותי ,שמרת עלי, עודדת אותי . 
 
תודה שאתה תמיד איתי . 
 
תודה שאתה נותן לי כח לעשות מצוות, כח לעשות מעשים טובים, כח להתפלל . 
 
תודה על כל הפעמים שעזרת לי ולא ידעתי להגיד לך תודה . 
 
תודה על כל החסדים שאתה עושה עימי, בכל רגע ורגע . 
 
תודה על כל נשימה ונשימה שאני נושמת . 
 
ותודה לך מלך מלכי המלכים, גם על כל הדברים שאין לי, תודה שקשה לי לפעמים, תודה שקצת עצוב לי לפעמים, כי הכל לטובתי, ואפילו אם לא תמיד ראיתי שזה לטובתי, עמוק בלב אני יודעת שכל מה שמגיע ממךהוא הדבר הטוב ביותר עבורי, והוא נעשה במיוחד בשבילי, בהשגחה פרטית מדויקת ומושלמת , כמו שרק מלך מלכי המלכים יכול לעשות . 
 
תודה שלפעמים קשה לי, כי רק כך אני יודעת להעריך את הטוב . 
 
רק אחרי שנמצאים בחושך, אפשר להעריך את האור . 
 
תודה על החיים הנפלאים שנתת לי . 
 
תודה על כל דבר הכי קטן שיש לי, כי את הכל אתה נתת לי ולא אף אחד אחר . 
 
תודה שאתה תמיד שומע את התפילות שלי . 
 
בורא עולם, אני מבקשת סליחה ממעמקי לבי אם היו פעמים שלא הערכתי את מה שנתת לי ובמקום לאומר לך תודה רק התלוננתי . 
 
 
 
אני עפר ואפר
 
ואתה כל העולם
 
אנא אל תרחק ממני לעולם !!!