אתר השבת

שמירת שבת העולמי לזירוז גאולת עמי

שמירת שבת העולמי לזירוז גאולת עמי

כל עם ישראל יזכה לשמור את השבת בשמחה

נזכה לקבל פני דוד מלכא משיחא

השבת פרשת ויצא

כולנו לקבלת שבת נצא

קריאת שמע ישראל העולמי

לגאולת עמי