אתר השבת

קבלת שבת כהלכה

משנכנס אדר מרבים בשמחה
ונזכה לקבל את פני דוד מלכא משיחא
נשמור את השבת כהלכה
ונזכה לשובע שמחה
שבת משה רבנו
זכותו יגן עלינו
נשמור שבת כהלכה
ונזכה לקבל את משה רבינו בשמחה!

לקבלת חוברת שבת בחינם:
http://www.shabes.net/shabat-files/alonim/shabat-kodesh-nafshi.pdf
http://shabes.net/shabat-files/alonim/chidonShabat.pdf