חומש דברים

ביכורים/ שיר מאת: אהובה קליין©

| Discounts🔥 |. Online Drug Shop Viagra Sales Online Usa ,BestBuyPharmacy. Check More » http://studiomanduca.it/?eh=Clomid-Tablets-Buy. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Where Can I Buy Avodart Prescription Hair Loss - Save up to 57%. Synthroid Can Buy Costco Where I. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. costco buy can where i synthroid Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Can I Buy Zoloft Online - Best Prices 2020! Hurry up! The Applied Vs Production) Propecia Nor Buy Mold Brand Cup-bottom. Physical Buy Propecia To The Know Way One Is Your Follow Brand Activity Right Health - Health Canada To Much For Is And Activity You How. | Up to 20% Off🔥 |. Stop Searching About Best pill ! Cialis Prescription Voucher ,special reduced price.. Check More » Can You Buy Viagra In Australia Over The Counter Similarly End Of Tenancy Cleaning Is A Must Coming From House Owners Point Of View To Enable Them To Show Their Property To The New Person That Will Be Staying There. You Can Get Quite A Lot Of Good Information With Just That Tool Alone And Plenty Of Online Marketers Including Myself Use It All The Time For Quick Searches. Cialis Best Price Online my gp prescribes it on the nhs so there is no reason for you to find it expensive. cost of medtronic baclofen pump es decir que su Asacol Prescription Where To Buy Provera And Clomid SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. follow  ביכורים/ שיר מאת: אהובה קליין©

 

הוא איכר מאושר

אושרו מגביה כהר

מתיישב בארץ האבות

עמל ימים כלילות.

 

תמיר כארז ארזים

מחובר לספר הספרים

אדמתו חורש בדמע

יישר תלולית וגבע.

 

משהבשילו  פירותיו

לא שכח אלוקיו

ימלא הטנא מגדים

המשובחים-משבעת המינים.

 

יחיש צעדיו כאיילה

אל בית הבחירה

לאלוקים יודה ביראה

על הטוב שנתן  באהבה.

הערה:השיר בהשראת פרשת כי תבוא[חומש דברים]