חומש בראשית

פרשת ויגש - המעביר על מידותיו - עם הרב אשלג שליט"א

המעביר על מידותיו
מאת הרב ישראל אשלג שליט"א
הרב ישראל אשלג
רעיון לפרשת ויגש