בעזהשי"ת בהנ"ו ספר

  

 שבת כהלכה 

 

הלכות יומיומיות מפורטות בעניני שבת

מאת הצב"י אבישלום מונייצר שליט"א

 

ישיבת "אמת ושלום"

 רה"ע

 

לשאלות בהלכה אפשר להתקשר

 03-9380410 052-7630406