אדם שהבריא, הוא ומשפחתו, בזכות שמירת שבת

מתוך הרצאתו של הרב דניאל זר


 

החפץ חיים היה צדיק יסוד עולם, אני אקדים לדבריו סיפור על החפץ חיים: בזמנו של החפץ חיים היה יהודי עשיר גדול, היו לו מפעלים אבל כל בני ביתו היו חולים. האדם הזה היה עשיר, מלא כסף, עסקים, אבל לא דת, לא דין ולא דיין, היה עובד גם בשבתות וגם המפעלים שלו היו עובדים בשבת וכל בני ביתו חולים במחלות שונות ומשונות עד שפגש יהודי עשיר, חבר שלו, ירא שמים והתחיל לבכות לחבר שלו "מה שווה כל העושר שלי אם כל בני ביתי חולים", אמר לו "מה אתה מחכה?", אמר לו "מה יש לי כבר לעשות, הלכתי לכל הרופאים", אמר לו "יש צדיק יסוד עולם, לא רחוק ממך, החפץ חיים, למה אתה לא הולך אליו?", אמר לו "מה הוא מלאך? הוא יכול לעזור לי? מה הוא יכול לעשות?" אמר לו: "מה איכפת לך, תשמע בקולי ולך. כל העולם הולכים אליו" אמר לו "טוב, מה יש לי להפסיד...".

הלך לחפץ חיים והתחיל לבכות כמו ילד שיש לו ויש לו אבל מה שווה הכל, כל משפחתו חולים במחלות שונות ומשונות,

אמר לו החפץ חיים "מה אתה בא אלי? יש מישהו אחר שיברך אותך"

אמר לו "כבוד הרב, אמרו לי שאתה הכי גדול, אין מישהו אחר",

אמר לו "יש מישהו גדול ממני - `לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה`, לך לשבת קודש שהיא תברך אותך, לך אליה!"

הוסיף ואמר לו "אתה מחלל שבת! איך אתה רוצה שבני ביתך יהיו בריאים? תשמור שבת והשבת תגן שיהיה להם רפואה שלימה",

אמר לו "כבוד הרב, יש לי עשרות מפעלים, איך אני יכול לסגור בשבת, איך אני יכול להפסיד כל כך הרבה כסף?"

אמר לו "אם הכסף שלך יותר חשוב מהמשפחה שלך תמשיך לחלל שבת".

הוא התחיל לחשוב, התחיל לבכות כמו ילד, אומר לחפץ חיים "טוב, בא לי רעיון בראש: עוד שלושים יום, זה כבר סוף השנה, אני אגמור את כל החשבונות שלי של השנה האחרונה ואני מקבל עלי לשמור אחרי זה שבת. כבוד הרב ייתן לי עוד שלושה שבתות לחלל ואני אתחיל מהשבת הרביעית לשמור שבת כדת וכדין". התחיל לבכות החפץ חיים איזה בכיות, אמר לו:

"אתה מבקש ממני לתת לך רשות לחלל שלושה שבתות,
וכי אני בעל הבית על שבת?
השבתות הן שלי?
אם זה היה שלי אז זה משהו אחר, אבל זה של בורא עולם!
אני כפוף לשבת כמוך בדיוק!
אני יכול לתת לך רשות לחלל עוד שלושה שבתות?!
האם אני בעל הבית של שבת?!".


אותו עשיר ראה את החפץ חיים בוכה כאלה בכיות, התחיל גם הוא לבכות, אמר לו "כבוד הרב, סליחה שציערתי אותך, אם הייתי יודע ששבת כל כך חמורה, שאם אתה בוכה עליה אז היא כל כך חמורה, לא הייתי מעיז לחלל שבת ואני מקבל עלי מהשבת הקרובה לסגור את כל העסקים בשבת וכל מה שאני אפסיד לא איכפת לי", וכך היה וברוך השם היו לו נסים וכל המשפחה שלו, כולם חזרו לעצמם, התרפאו. זה היה החפץ חיים, קודש הקודשים.


קישורים נוספים באותה קטגוריה

אתר הבית של הרב דניאל זר שליט"א

סגולה להצלחה

נכה צה"ל שהבריא בזכות שמירת שבת

מתנה טובה

סיפור אישי של כדורגלן