מי שברך לשבויים ולנעדרים

מי שברך לשבויים ולנעדרים

 

מי שברך אבותינו וממצרים גאלם

הוא ישלח בשורת פדות והצלה

לאחינו, השבויים והנעדרים, החטופים והעצורים,

וישיבת במהרה בשלום, לארצנו לביתם,

שלמים בגופם, שלמים בנפשם,

ככתוב:

"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם,

ששון ושמחה ישיגו ונס יגון ואנחה".

ונאמר אמן.

חובר ע"י ריבי שלום עזריה