הבט וראה

בס"ד

מוצב סלפית

ב' טבת תשנ"ה

 

הבט וראה

 

הבט וראה,                     הוא והיא

ומה שביניהם,                  שכינה.

ובנין עדי עד                    הולך ומתנשא.

וכרם ישראל                   יוסיף ויפרח,

מכוח ענבי הגפן                הנאים והמתקבלים.