עבודה עברית

 

רמב"ם, הלכות מתנות עניים פרק י':

שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו:  מעלה גדולה שאין למעלה ממנה - זה המחזיק בידי ישראל שמך, ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עימו שותפות, או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות ולא ישאול. ועל זה נאמר "והחזקת בו, גר ותושב וחי עימך" (ויקרא כה,לה), כלומר החזק בו שלא ייפול ויצטרך.

 

-------------------------

עבודת ישראל עמך - קובץ בענייני עבודה עברית - לקט קצר לעורר אחים יקרים לבנות ארץ אהובה בעמל כפיים קדוש

-------------------------

מקורות הלכתיים:

עבודה עברית - הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אתר דעת

על חובת הקודש של עבודה עברית - מתוך הספר לקוטי הראי"ה שכתב וערך הרב משה צבי נריה, אתר שכם

עד כמה עלינו להעדיף עבודה עברית? - הרב דוד חי הכהן, הרב דוד דודקביץ והרב חיים גרינשפן - אתר הישיבה

עבודה עברית - פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד - אתר הישיבה

עבודה עברית - אתר כוכב יעקב

ראיון עם הרב דב ליאור - ארץ ישראל שלנו, גלון 20

תשובת הרב שמואל אליהו - אתר כיפה

האם מותר להעסיק גוי במקום יהודי - הרב דוד לחיאני, אתר מוריה

 

-------------------------

כתבות:

מול מקום המקדש בונים בעבודה עברית - כתבה בארץ ישראל שלנו - נחמן זולדן

מי אמר עבודה עברית - אתר בשבע

תגובות תושבי אלון מורה שנתבקשו להביע את דעתם בנושא של בנייה בעבודה עם פועלים ערבים בישוב - קשר אמיץ אלול תשס"א

מדוע עבודה עברית - אתר בנין עולם, יסודות יהודיים לבית שלך

Avodah Ivrit  - Supporting Jewish Labor - בלוג (באנגלית) -  עבודה עברית

 

-------------------------

מוקד עבודה עברית: טל.: 1-599-588-588 אי-מייל: mokedai@gmail.com