חגים ומועדי ישראל

  


ראש חודש

לוח השנה העברי מבוסס על מחזור הלבנה, עם התאמה להתנהגות השמש. חודשי השנה העברית מוגדרים על פי התחדשות השנה, כאשר בכל חודש עברי יש בין 29 ל-30 יום: על פי התנהגות הירח. כל חודש עברי מתחיל עם מולד הלבנה, והיום הראשון בכל חודש, וגם היום האחרון בחודשים בני 30 יום, מוגדרים ראש חודש. בראש החודש יש קדושה מיוחדת, מוסיפים בו תפילות מיוחדות (תפילת הלל, תפילת מוסף, תפילת יעלה ויבוא), ונשים נוהגות למעט במלאכה בימים אלו

הגדרות ומושגים

מצגת שמדגימה את הנושא של מולד הלבנה | הסבר על הלוח העברי

הלכות

הלכות ראש חודש וקידוש הלבנה מתוך הקיצור שלחן ערוך

מאמרים

מאמר על ראש חודש מתוך אתר אש התורה | קדושת ראש חודש - מאמר של הרב אליעזר מלמד | מאמרים על ראש חודש מתוך אתר דעת

תפילות

פיוטים לראש חודש

 

ראש חודש


חודש אלול

החודש האחרון של השנה: חודש שבו אנו חוזרים בתשובה על חטאינו, לקראת יום הדין שחל בראש השנה

הגדרות ומושגים

האלף בית של חודש אלול - מתוך אתר אש התורה

הלכות

הלכות חודש אלול מתוך הקיצור שלחן ערוך | הלכות תשובה לרמב"ם | שיעורי וידאו על הלכות תשובה, מכון מאיר

מאמרים

אלול: מתוך אתר אש התורה | מאמר על הלכות תשובה לרמב"ם | האם נפלה פצצה? | כשהמלך יורד לפגוש אותנו

הרצאות

הרצאות אודיו - מתוך אתר ישיבת בית א-ל

תפילות

סליחות עם מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א | לחנים ופיוטים של הסליחות

קישורים נוספים

כל אחד והסליחה שלו - מצגת פלאש | שלחו שנה טובה לשנה החדשה | סליחות בכותל

סליחות


ראש השנה

יום הדין שחל בא' בתשרי. זהו היום שבו ה' השלים את בריאת העולם, וזהו היום שבו ה' דן את כל באי עולם על מעשיהם, וכותב את גזר דינם לשנה החדשה. זהו גם היום שבו אנחנו מקבלים עלינו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא 

הגדרות ומושגים

האלף בית של ראש השנה - מתוך אתר אש התורה | ראש השנה: מתוך אתר דעת

הלכות

הלכות ראש השנה מתוך הקיצור שלחן ערוך | מנהגי ראש השנה - הרב אליעזר מלמד | הלכות עשרת ימי תשובה מתוך ספר אוצרות יוסף

:מהלכות ומנהגי ראש השנה

סימנים |  תקיעת שופר |  תשליך  | תפילות ראש השנה

מאמרים והרצאות

הרצאות אודיו - מתוך אתר ישיבת בית א-ל | הרצאה של הרב יוספי שליט"א | מאמרים מאתר דעת

תפילות

מחזור לראש השנה | פיוטים לראש השנה

ראש השנה


יום הכיפורים

בתאריך י' בתשרי חל היום הקדוש ביותר בשנה הוא יום הכיפורים. זה אנו נדמים למלאכים, אין לנו צרכים אנושיים לכן זהו יום צום.כל היום אנו עומדים בתפלה לפני הקב"ה זהו יום חתימת גזר דיננו 

הגדרות ומושגים

האלף בית של יום כיפור - מתוך אתר אש התורה

הלכות

הלכות עשרת ימי תשובה ויום כיפור

:מהלכות יום כיפור

תפילות יום כיפור  |  ערב יום הכיפורים  | כפרות 

מאמרים

יום כיפור: מאמרים מאתר אש התורה |מאמרים מאתר דעת

תפילות

מחזור ליום הכיפורים | פיוטים ליום כיפור | תפילת קול נדרי בישיבת אור אלחנן

יום כיפור


סוכות ושמיני עצרת

סוכות הוא חג שמתחיל בט"ו בתשרי, ונועד להזכיר לנו את יציאת המצרים. קרוי גם זמן שמחתנו, ובו אנו יושבים בסוכה, ונוטלים את ארבעת המינים, שמסמלים את כל חלקי עם ישראל. חג הסוכות נמשך שבעה ימים, כאשר היום הראשון הוא יום חג, יתר הימים הם ימי חול המועד, והיום האחרון הוא הושענא רבה, בו נחתם הדין עבור השנה כולה 

ביום שאחרי הושענא רבה חל חג שמת תורה. ביום זה אנו שמחים עם התורה שקיבלנו, ושזכינו לסיים בשבת שלפני שמחת תורה. בחג זה נהוג לבצע הקפות בבית הכנסת עם ספרי התורה, וכן נהוג שכל אדם מישראל יעלה לתורה 

הגדרות ומושגים

סוכות ושמחת תורה - מאתר אש התורה

הלכות

הלכות סוכות ושמחת תורה מתוך הקיצור שלחן ערוך

:מהלכות ומנהגי חג הסוכות

סוכה  |  ארבעת המינים |  שמחת בית השואבה  |  הושענא רבה

:מהלכות ומנהגי שמחת תורה

הקפות |  עליה לתורה

מאמרים והרצאות

דרשת הרב יוספי לסוכות | סוכות: הרצאות מישיבת בית א-ל | שמחת תורה: הרצאות מישיבת בית א-ל | שמחת תורה במנהגי עדות ישראל - מתוך אתר דעת | שמחת תורה, מאתר אש התורה

תפילות

תפילות לשלוש רגלים | פיוטים לסוכות | פיוטים לשמחת תורה

סוכות


חנוכה

חג החנוכה נמשך שמונה ימים, החל מכ"ח בכסליו. ובו מדליקים את נרות החנוכיה (ביום הראשון מדליקים נר אחד, ובכל יום מוסיפים עוד נר). חג החנוכה הוא לזכר הנס שאירע לחשמונאים, בתקופה שבה היוונים שלטו כאן וטמאו את בית המקדש, והחשמונאים יצאו נגדם למלחמה וניצחו אותם וטיהרו את בית המקדש, ומצאו שם פח שמן שלא טומא ושהספיק בנס לשמונה ימים 

הגדרות ומושגים

מידע מאתר אש התורה | חג החנוכה ומהותו

הלכות

הלכות חג החנוכה מתוך הקיצור שלחן ערוך | בני בינה - הלכות ומנהגי חנוכה, הרב גנוט שליט"א

מאמרים

דרשת הרב יוספי שליט"א לחנוכה | מאי חנוכה: הרבי מליובאוויטש זצוק"ל | חנוכה: הרצאות מישיבת בית א-ל | מאמרים מאתר דעת

תפילות

סדר הדלקת נרות חנוכה | פיוטים לחנוכה

קישורים נוספים

גלויות מוסיקליות לחג החנוכה


חנוכה


ט"ו בשבט

ראש השנה לאילנות. נוהגים לאכול בו מאכלים מיוחדים מפירות ארץ ישראל. יום זה הוא תאריך קובע בנוגע לקביעת גיל האילנות, עבור הלכות שונות, כגון ערלה, שמיטה ומעשרות 

הגדרות ומושגים

מקורות לטו בשבט

הלכות

מנהגי החג | דיני טו בשבט - מתוך ספר התודעה | משמעות טו בשבט מבחינה הלכתית

מאמרים והרצאות

טו בשבט: הרצאות מישיבת בית אל | מאמרים על טו בשבט מאתר אש התורה | מאמרים מאתר דעת

תפילות

פיוטים לטו בשבט

קישורים נוספים

קישורים רבים לקראת טו בשבט, מתוך אתר עולם היהדות והקבלה | מאגר דפי עבודה לטו בשבט | חידות על טו בשבט

טו בשבט


פורים

החג חל ביום י"ד באדר, ובערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושע, חל החג ביום ט"ו באדר, וקרוי "שושן פורים". החג תוקן לזכר הנס שבו ניצלו היהודים מגזרה קשה מאוד של השמדה, שנגזרה עליהם על ידי המן הרשע, ובצורה מופלאה מאוד הם הצליחו להנצל. ביום זה יש ארבעה מנהגים: משלוח מנות, מתנות לאביונים, מקרא מגילה, ומשתה ושמחה 

הגדרות ומושגים

פורים מאתר צעירי חב"ד

הלכות

הלכות חג הפורים מתוך הקיצור שלחן ערוך | הלכות חג הפורים - הרב מלמד

מאמרים והרצאות

מאמרים מאתר אש התורה | פורים: הרצאות מישיבת בית א-ל | דרשת הרב יוספי שליט"א לפורים | הרב זמיר כהן - סוד המגילה בפשט וע``פ הסוד | דרשת הרב יוספי שליט"א על מגילת אסתר | פורים באתר שופר | מאמרים מאתר דעת

תפילות

מגילת אסתר | פיוטים לפורים | קריאת המגילה ע"י מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א

קישורים נוספים

פורים באתר עולם היהדות והקבלה - מאגר גדול של קישורים | פורים באתר שורש - שיעורים, מאמרים, וגם תמונות ומשחקים | אתר חג שמח - פורים לילדים | דפי צביעה לפורים


פורים


פסח

חג החרות, זכר ליציאת מצרים. אוכלים בו מצות ולא חמץ, זכר לכך שביציאת מצרים לא הספיק בצקנו להחמיץ ואכלנו מצות. חג הפסח מתחיל בי"ד בניסן בלילה, כאשר לילה זה הוא ליל הסדר, בו קוראים את ההגדה של פסח, ועורכים סדר מיוחד, לזכר יציאת מצרים. החג נמשך שבעה ימים, כאשר היום השביעי הוא "שביעי של פסח", בו היתה קריעת ים סוף 

הגדרות ומושגים

סרטון מדהים על חג הפסח | ההכנה לפסח - עם הרב זמיר כהן | פסח - הלקסיקון המלא - אתר אש התורה | לומדים על פסח

הלכות

הלכות חודש ניסן וחג הפסח | שבת הגדול  |  ביעור חמץ  | ליל הסדר  |  מצה

נקיון לפסח

ההכנות לפסח | נקיון עם שמחה |מה לא צריך לנקות
| נקיון הבית לפסח-אתר לומדים על פסח

ליל הסדר

| סרטון מדהים על ליל הסדר וחג הפסח | מאמר על ליל הסדר | ליל הסדר בכל מקום בעולם - עם חב"ד | סיפורים לחג על ליל הסדר | סוד ה-4

מאמרים והרצאות

דרשת הרב יוספי שליט"א | מאמרים על חג הפסח, מאתר אש התורה | פסח: הרצאות מישיבת בית א-ל | פירורי מצה לפסח | מאמרים מאתר דעת

הגדה של פסח

הגדות מעוצבות להורדה | הסבר על ההגדה של פסח מאתר אש התורה | תכלת מרדכי - הגדה של פסח עם פירוש של הרב מרדכי אלון

תפילות

תפילות לשלוש רגלים | פיוטים לפסח

קישורים

מידע מקיף על חג הפסח מתוך אתר עולם היהדות והקבלה | מתכונים לפסח | אתר כשר לפסח - באנגלית

לילדים
חוברת צביעה | סיפורים לליל הסדר

פסח


ספירת העומר


התקופה שמתחילה ממוצאי החג הראשון של פסח, ועד ערב חג השבועות, קרויה "ספירת העומר", ובימים אלו יש לנו ציווי מפורש מהתורה "וספרתם לכם ממחרת השבת ... שבע שבתות תמימות תהינה". בימים אלו התכוננו בני ישראל שיצאו ממצרים למתן תורה, שחל בחג השבועות

ימים אלו מהווים ימים שבהם נוהגים קצת מנהגי אבילות, לזכר תלמידי רבי עקיבא שנפטרו במגיפה בימי ספירת העומר, עד ל"ג בעומר, שאז פסקה המגיפה 

הגדרות ומושגים

מצוות ספירת העומר | האלף-בית של ספירת העומר | ספירת העומר בקבלה | מדוע חוגגים את לג בעומר

הלכות

הלכות ספירת העומר מתוך הקיצור שלחן ערוך | הלכות ספירת העומר - הרב אליעזר מלמד

מאמרים

מאמרים על ספירת העומר, מאתר אש התורה | ספירת העומר: הרצאות מישיבת בית א-ל

יום השואה

יום השואה, מאתר אש התורה | יום השואה: הרצאות מישיבת בית א-ל

יום הזכרון לחללי צה"ל

יום הזכרון לחללי צה"ל, מאתר אש התורה

יום העצמאות

יום העצמאות, מאתר אש התורה | יום העצמאות: הרצאות מישיבת בית א-ל

ל"ג בעומר

מאמר על רבי שמעון בר יוחאי | יומו האחרון של רבי שמעון בר יוחאי | תולדותיו של רבי שמעון בר יוחאי

יום ירושלים

יום ירושלים, מאתר אש התורה | יום ירושלים: הרצאות מישיבת בית א-ל

תפילות

פיוטים לל"ג בעומר

קישורים נוספים

צילום וידאו של ל"ג בעומר במירון | והחלק השני

לג בעומר


שבועות

בחג השבועות קיבלנו את התורה הקדושה על הר סיני, ולכן בחג זה בכל שנה ושנה אנו שמחים מחדש עם התורה שקיבלנו. נהוג ללמוד תורה כל הלילה בסדר מיוחד שנקרא "תיקון ליל שבועות", בנוסף נהוג לאכול מאכלי חלב ודבש כיון שהתורה משולה למאכלים אלו 

הגדרות ומושגים

האלף בית של חג השבועות | הרצאה של הרב לאו על מתן תורה | חודש סיון - אתר דעת | עשרת הדברות | מגילת רות

:מנהגי חג השבועות

דיני חג השבועות - הרב גנוט | תיקון ליל שבועות  |  מאכלי חלב  | ביכורים | מנהגי חג השבועות מאתר מורשת

מאמרים והרצאות

דרשת הרב יוספי שליט"א | מאמרים על חג השבועות, מאתר אש התורה | שבועות: הרצאות מישיבת בית א-ל | מאמרים מאתר צעירי חב"ד | הרצאות על חג השבועות - אתר בינינו | מאמרים מאתר דעת

תפילות

תפילות לשלוש רגלים | פיוטים לשבועות | תפילת השל"ה לערב ר"ח סיון ולכל זמן

קישורים נוספים

שבע עוגות גבינה לשבועות | דפי צביעה לחג השבועות


שבועות


ימי תענית

במהלך מעגל השנה, חלים מספר ימי תענית, בהם אנו מזכירים את חורבן בית מקדשנו, ואת כל הצרות שעברנו במהלך הגלות שהחלה בעקבות חורבן זה. והתקוה של כולנו היא להגיע בעזרת ה' בקרוב אל הגאולה השלמה, שאז ימי התענית הללו יהפכו לימי שמחה, כפי שמנבא זכריה הנביא: "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח' יח-יט)א

הגדרות ומושגים

תשעה באב וימי בין המצרים

הלכות

הלכות תעניות - מהקיצור שלחן ערוך | הלכות בין המיצרים - הרב גנוט | הלכות תשעה באב - הרב גנוט |   תשעה באב  |  סעודה מפסקת

מאמרים

עשרה בטבת

מאתר אש התורה | הרצאות מישיבת בית א-ל

בין המיצרים

הרצאות מישיבת בית א-ל

י"ז בתמוז

דיני חודש תמוז מספר התודעה

תשעה באב

דרשת הרב יוספי שליט"א| תשעה באב: הרצאות מישיבת בית א-ל |מאמרים מאתר דעת

תפילות

מגילת איכה | קינות לתשעה באב

קישורים

מצלמות הכותל | מכון המקדש | אנימציה של בית המקדש


תשעה באב


סוף השנה

מאמרים

ט"ו באב: הרצאות מישיבת בית א-ל |שבעא דנחמתא: הרצאות מישיבת בית א-ל | בעניני "בין הזמנים", הרב גנוט | הלכות והליכות חופשה על פי תורה והלכה, הרב גנוט

קישורים

אנימציה של בית המקדש | מכון המקדש

בית המקדש


מתכונים לכבוד שבת     ההכנות לשבת     הדלקת נרות שבת     שבת קבלת    ערבית של שבת     קידוש של שבת     לחם משנה     סעודות השבת    זמירות שבת    שחרית של שבת     קריאת התורה     פרשת השבוע     הפטרה     מוסף של שבת     סעודה שניה     מנחה של שבת     סעודה שלישית     ערבית של מוצאי שבת     הבדלה     סעודת מלוה מלכה     חגים     קישורים נוספים     קישורים לילדים ונוער     שאל את הרב     קיצור הלכות שבת     זמני כניסת ויציאת השבת בארץ     זמני כניסת ויציאת השבת בעולם     בית הכנסת     מאמרים     סיפורים     יצירות אומנות לכבוד שבת     עשה זאת בעצמך


Jewish Banners

hit counter script

*** בקשה חשובה מכל הגולשים ***

אם יש בידכם קישורים רלבנטים נוספים

אנא עדכנו אותנו

צוות שאבעס-נט מאחל לכם חג שמח ומועדים לשמחה