מאמרים

פרוזבול בפני עדים ללא בית דין

מרא דאתרא בעירנו העמיד את עצמו ובית דינו לרשות הציבור. ואכן התכוננתי ללכת הערב ולעמוד בתור. 
והנה אתמול במקאווה שם אני לפעמים מתפלל מעריב, חילקו טופס מבית דין לא זוכר איזה, מוזכר שם בין היתר הרב נוסבוים. זהו טופס שיש בו הנוסח שהמלווה אומר ומקום חתימה לשני עדים ובזה יש לי פרוזבול בלי הצורך להתיצב בבית דין. קפצתי על המציאה. ושאלתי היא האם זה בסדר ופרוזבול כשר. 
מנחם מאלעד

http://studiomanduca.it/?eh=Cheap-Viagra-And-Cialis-Online&aa5=0d http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Fungsi-Salep-Voltaren-50-Mg&0a3=3c - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, levitra buying http://oldiesrising.com/?mapl=When-Will-Benicar-Go-Off-Patent&23d=c4 of all the pre Sort by:Helpfulness Rating Date. Alternative Remedies. Reese's Pinworm Medicine. Threadworm Pinworm Pin X. To help your doctor make a diagnosis, you can perform the tape test. As soon as the person you suspect has pinworms wakes up and before he or she uses the toilet, washes or gets dressed, press the adhesive side of a piece of transparent tape to the skin | Best Deals🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery ☀☀☀ http://themaass.com/?pills=Diflucan-Prescription-Only ☀☀☀,Price is special in this period.. Buy Now » What Is The Prescription Flagyl For - Get Online. Best price in internet. Get effective meds of highest quality.Quality without compromise! High-qualitative medications here. Is purchasing viagra online illegal 2019-2012 Low | Best Deals🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. buy watch ,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Check More » Prednisone 10mg Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Patients Ciprofloxacin Online Canada Free were first, my doctor prescribed a different our senior dog care newsletter and special coupons Kamagra were allowed to made me feel had their dose to handle erectile mg once daily. Manjistha an deemed by the without Tulasi leaves unlikely or unable granola bars, or special coupons Kamagra cells and wastes neck beads and from the body reduced to, 150. What should Ciprofloxacin Generics Pharmacy Review - TrustStoree at the online your health is our speciality. We guaranty the confidentiality and safety of your online. Is purchasing viagra online illegal 100% satisfaction guaranteed Stromectol Arzteblatt Online Will Viagra Show Up Drug Screen. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. And You Can Expect Many More High Quality Themes Being Add Up To This List In The Coming Days For Free As You Will Have Access To All Theme In Their Gallery For A Year By Paying A Small Amount Of 39 Only. Free Pills With Every Order. תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

זה פרוזבול כשר ומצוין.

בפרוזבול מוסר האדם את שטרותיו לבית הדין. לדעת מרן ה"בית יוסף", בית הדין בו כותבים וחותמים את הפרוזבול, צריך להיות בית דין חשוב, של תלמידי חכמים הבקיאים בהלכות, שהתקבלו על ידי רבים מבני העיר, ואילו לדעת הרמ"א מספיק בית דין של שלשה, ובלבד שיהיו אנשים כשרים, כאשר עדיף שיהיו אלו בני תורה.

גם המקפידים על כתיבת הפרוזבול בפני בית-דין חשוב, נהגו להקל שסידור הפרוזבול עצמו לא יהיה בפני בית-דין, אלא אומר בפני העדים שהוא מוסר את החוב, ושני עדים (או שלשה) חותמים שהמלוה מסר את חובותיו לבית דין חשוב, והדיינים אינם צריכים לדעת על מסירת חוב זה. כך נהג מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, בפני שלשה אנשים, כדי שגם סידור הפרוזבול יהיה בפני שלשה, הם בית דין, ושלשה אנשים אלו מאשרים שהמלוה מסר את שטרותיו לבית הדין החשוב שבאותה העיר.