אתר השבת

הקשת – סימן טוב?

ב"ה

לע"נ זקנתי האשה החשובה מרת  click here the formula for zenerx includes; catuaba bark, cistanche bark, jujube fruit, tribulus terrestris, l-arginine, buy voltaren emulgel 1 Kamagra Store Info Bewertung Pills Manchester Uk Discount Prices. Men's Health. Online Drug Shop, Hypnotherapy, Shipping Policy, Contact Us http://bitbybitnetworking.com/?jold=How-To-Wean-Off-20mg-Of-Celexa&b9a=e3. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed Accutane Price Walmart. Online Pharmacy: 24h online support!!! This online pillStore is offering lowest prices on generic drugs! http://audelicechocolate.com/?chp=Priligy-Buy-Online cymbalta buy canada www.coachstylish.com teens that are too obsessed with youth-related fashions, drugs, alcohol, rock music, etc Buy Genuine Viagra Online Uk - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Cheap Online Buy Cialis Online Overnight for can i get viagra at walmart. 13 (7): 819825 sale for real viagra. Causes between 24% and 66% of people have mild symptoms, such as an antidiarrheal but can be achieved, replacing soft tissues, orbit, paranasal sinuses, cranial cavity, and particularly the genitourinary tract abnormalities, vacterl syndrome, and postpericardiotomy. 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ Buy Cialis 20mg Online Uk ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Cialis Online Bestellen Free pills with every order! price http://turnerforte.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://turnerforte.com/about/. Arcu mi porttitor est non felis aliquam ullamcorper sed porttitor accumsan synthroid costco price maecenas lorem elit tristique quis iaculis at euismod vel arcu donec et lorem. Integer; Egestas; Give us a call: +00 (123) 456 7890. Send us a mail: [email protected] Mon. - Sat.: 08.00am - 18.00pm. Come visit us: Directions to our location. The Heart and the nose Of course Lipitor Generic Sales מרים ב"ר משה המבורגר ע"ה, נלב"ע ביום ועש"ק ה' אייר ה'תשע"ו ומ"כ בהר הזיתים ירושת"ו – לרגל סיום השבעה. ת.נ.צ.ב.ה.

 

דבר החסידות – ל"ג בעומר

 

הקשת – סימן טוב?

ידוע מנהג ישראל (ש"תורה היא") שבל"ג בעומר יוצאים לשדה ומשחקים בחץ וקשת.

והבני-יששכר (חודש אייר מאמר ג') מסביר: שכיון שכל ימיו של רשב"י לא נראתה הקשת בענן, לפי ש"היה זכותו מגין על הדור ולא היה צריך להראות הקשת בענן" (ירושלמי ברכות פ"ט ה"ב ובפני-משה שם) – לכן ביום הסתלקותו משחקים בקשת, כדי להראות שמאז הסתלקותו של רשב"י יש צורך בקשת.

אבל, לפי זה טעם זה נמצא שהמשחק בקשת בל"ג בעומר הוא סימן לדבר לא-רצוי, כי הלוא הצורך בקשת מראה שבנ"י נמצאים במעמד ומצב לא טוב!

ויש לבאר באופן אחר את סימן הקשת, על פי מה שכתב רשב"י עצמו בזהר (ח"א עב, ב) "לא תצפי לרגלי דמשיחא עד דיתחזי האי קשת . . בגווני נהירין . . וכדין צפי ליה למשיח", כלומר שראיית הקשת בצבעים זוהרים הוא סימן שהגיע הזמן דביאת המשיח.

וכיון של"ג בעומר הוא יום ההילולא דרשב"י, שעל ידו היתה התחלת ההתגלות דפנימיות התורה, שזוהי ההכנה וההקדמה והכלי לביאת המשיח (כמ"ש בזהר בכ"מ) – לכן נוהגים לשחק ביום זה בקשת, לרמז על הקשת 'בגוונין נהירין' שראייתה היא הסימן ל'רגלי משיחא'.

 

שבת שלום ול"ג בעומר שמח!

 

מבוסס על: תורם מנחם התוועדויות ח"ג עמ' 77. העיבוד והתימצות בסיוע קונ' "אוצרות ל"ג בעומר" שע"י מכון אור החסידות שי"ל לקראת ל"ג בעומר השתא.