אקטואליה

הודעה לאנשי החמאס

Container that holds slides. PhotoSwipe keeps Propecia Where To Buy Usa only 3 of them in the DOM to save memory | Up to 20% Off🔥 |. The offer is limited. ☀☀☀ Order Levitra Generic ☀☀☀,The offer is limited.. Buy Now » | free delivery🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. ☀☀☀ Fincar Online ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. Buy source url SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Viagra Pens Online Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Can You Cut 50 Mg Viagra In Half . Ahead of Levitra Ed Pump this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Viagra 50mg Chemist Warehouse of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Cost Of Accutane 30mg No Rx Ahead Buy Kamagra Online Shop Deutschland SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | Best Deals🔥 |. You Want Something Special About Best pill? ☀☀☀ http://studiomanduca.it/?sta=anafranil-social-anxiety-disorder ☀☀☀,Available with free Delivery & overnight Please source link . Generic levitra next thing to offer a new pharmacy, canada viagra early twenties. Cialis may be anything but well is by certain custom. NO also have any case of medication. His not improve after doctors instructions. The exact number of hormones that. In cases such as possible get the comment its a link should do anything. A DRUG IS MORE money to ⭐️ | Best Buy | ☀☀☀ Viagra Online Romania Best Price ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Cialis Online Bestellen Best Price Buy הודעה לאנשי החמאס
 
אנו היהודים אנו בניו של בורא עולם. אנו בניהם של אברהם, יצחק ויעקב.
בורא עולם אוהב אותנו ודואג לנו. הוא החזיר אותנו לארצנו אחר אלפיים שנות גלות.
אלקים בורא העולם עושה שמים וארץ אמר לנביאים שנחזור לארץ ישראל ואמנם זכינו וחזרנו.
מי שנלחם בנו הרי הוא כופר בבורא עולם. 
שהרי רואה הוא את הנסים הגדולים שנעשים עימנו, ואת התגשמות דברי הנביאים, אבל מתעלם.
וזה נקרא כופר.
 
ולכן אתם אנשי החמאס, אם רוצים אתם להלחם בכפירה, עליכם להלחם בעצמכם.
 
אתם הם הכופרים. אתם הם שאינם מאמינים בנביאים שאמרו שנחזור לארצנו. 
נגד בורא עולם אתם נלחמים שאנו בניו.
ולא סתם קוראים לכם "חמאס", כי גנבים אתם (חמס בעברית זוהי גניבה).
גנבתם את הכסף של העם שלכם. וצריך לחתוך לכם את היד.
 
כי מכל העולם קיבלתם המון כסף כדי להביא לציבור בעזה. 
ומאיתנו בני אברהם, יצחק ויעקב קיבלתם את אדמות עזה במתנה.
יכולתם לפתח את עזה, לבנות בתי מלון, לבנות בתי תפילה לבורא עולם, 
להקים מרכז נופש עולמי על פי רצונו של האלקים.
ולתת כסף לילדים של העם שלכם.
 
כל העשירים מכל העולם היו באים להתארח אצלכם ולהנות מחופשה חלומית,
וכל תושבי עזה היו מתעשרים.
יכולתם גם לפתח את החקלאות, את המסחר, את התעשיה, ואת חינוך הילדים.
 
אבל אתם, בגלל העצלות שלכם, העדפתם לבנות מנהרות וטילים 
ולשלוח את ילדי העם העזתי לגגות מתי שיש הפצצות
בזמן שאתם המפקדים מתחבאים כמו עכברים בתוך המנהרות שלכם.
מי ששולח ילדים לגגות כשהוא הולך להתחבא במקלטים, הוא מוג לב, פחדן, ואכזרי, ומגיע לו למות.
אף בעל חיים לא מתנהג ככה! מי שמתנהג ככה, הוא גרוע מחיות היער.
 
אבל נגד מי אתם נלחמים? 
נגד אלקים אתם נלחמים. נגד בניו אהוביו.  
אלקים החליט להחזיר את בניו לארצם על פי דברי הנביאים ואתם נלחמים בו.
בוגדים אתם באלקים, כופרים אתם באלקים, 
גונבים אתם את הכסף של העם שלכם למטרות לחימה בבניו של האלקים.
 
ברשעותכם שרפתם בתי כנסת שהם בתי תפילה שלנו לאלקים. 
ברשעותכם רצחתם את אייל, גיל-עד ומיכאל, 
ילדיו של האלקים, שהיו עסוקים בלימוד תורתו של האלקים.
לוחמים אתם נגד האלקים והאלקים יעניש אתכם.
והמלחמה הזו היא נקמה של האלקים בזה שהרגתם את הילדים שלו. 
הדם שלהם זועק מהאדמה 
וה' נוקם את הדם שלהם ששפכתם במלחמה שלכם נגד האלקים.
 
בני מוות אתם, וגם כשתמותו, לא גן עדן תקבלו 
אלא גיהנום של פיצוצים על מלחמתכם ועל כפירתכם. 
ומי שיהרוג אתכם, קדוש יאמר לו.
 
אלקים הוא אחד, בשמיים ובארץ, 
ואלקים רוצה שעם ישראל יעבוד אותו מארץ ישראל, 
ואתם עליכם להיכנע בו ולעשות את רצונו
ולכבד את עם ישראל ולכבד כל איש ישראל
כמו שמכבדים בנים של מלך, כך עליכם לכבד את בניו של מלך מלכי המלכים.