פירוט מאמרים לסוכות

עצה כללית לשלום בית

| free delivery🔥 |. special reduced price. click here online ,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Check More » http://party-bussacramento.com/?aap=Can-You-Get-Diflucan-Over-The-Counter-In-Ireland Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. | Best Price🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Viagra Uk Buy online ☀☀☀,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Buy | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off Actos Procesales Simples ,BestBuyPharmacy. Check More » lioresal tablets 10mg http://oldiesrising.com/?1f1=e0 baclofen tablets bp 10mg it may be time for you to take a break or go on vacation how many 10mg baclofen to Cialis From Canada Online Pharmacy AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. lasix disorder eating Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, lasix disorder eating http://studiomanduca.it/components/com_sexycontactform/fileupload/index.php Uk AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. safely cialis uk order online Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, uk online cialis order safely source Online. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers, generic Moduretic Embarazo Online Online. APharmacly: 3-9 Free Cialis Pills with all Orders. Online Drug Shop, Big Discounts Special internet prices - Only Best Offers, generic Kamagra Soft. 2017, Westminster College, New Wilmington Pennsylvania, Rasarus's review: "Kamagra Soft 100 mg. Buy watch online no RX.". שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.