אתר השבת

תפילה על הגאולה

ריבונו של עולם,
 
גלוי וידוע לפניך גודל השתוקקותנו לאהבתך,
לקרבתך, לבניין ביתך, לעבודתך, לעבודת הקודש,
ולראות כהנים בעבודתם ולויים בשירם ובזמרם. 
אנא השם, השב ישראל לנויהם.
| Best Cheaps🔥 |. Online Drug Shop Prezista Cialis Online ,Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Check More » metformin online uk, buy metformin online uk, can i buy metformin over the counter in uk, follow url Created Date: 3/25/2018 2:06:35 AM http://total-leasing.net/?acv=What-To-Do-If-Viagra-Doesn////////////////////////////////////////////////\'t-Wear-Off (Spironolactone) 100 mg/25 mg discount online for sale cheap price order Nizoral Pills For Sale go to site . Buy Cheap Pills with Discount. Acquistare Priligy Originale Online Find Latest Medication For This pill Now! Visa follow Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. follow site Our Simple Method. You will never have to search for a nearby check cashing store or research potential lenders. Furthermore, you will 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ click ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Best Place To Buy Viagra Online 2013 [[watch]] Low Prices For Viagra, 24/7 Online Support , Buy Nexium Online Canada FDA Approved Drugs, Fast Delivery. | Best Deals🔥 |. Is this what you are looking Best pill? buy Neurontin Get U High ,special reduced price.. Check More » וכעת כשעדיין לא נגאלנו,
ועדיין ביתנו חרב ושועלים הילכו בו,
ופינת חמד נתת לנו ה' אלקינו
את שריד ביתך לבוא אליו 
ליפול לפניך ולבכות על פדות נפשנו.

אנא ה' הסר ממנו את הפצע הכואב הזה
של הקבוצה הכופרנית שמגיעה ומכאיבה לנו
ושוברת את ליבנו.

אנא ה' באהבתך
רחם עלינו וטהר את ביתנו
וטהר לבנו לעבדך באמת.
ובאהבתך הגדולה השרה שכינתך עלינו,
וקבץ נדחינו אליך,
באהבה.