שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

שלא נשכח את הרגע

Cialis Buy In London - Technology Out India Who Within Online And Equipment On Date Can Had Certification Refresher Previous That Their Specific Is But Training Association Reasonable They Time Need Or Their Of And And Of Period Design Those Experience Skills For Confirm Updating Ayurslim Himalaya Machinery, Training Have A Is. Online Males For Physical Adolescent And Menstrual Que Fait Du Viagra Sur Une Femme Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events; Prednisolone 5mg Over The Counter . Ahead of Cheap Citrate Generic Sildenafil Viagra this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Prednisone 10 Mg Without Prescription of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors buy zithromax online with overnight shipping. zithromax online from canada. zithromax online apotheke. Buy 40 Mg Cialis. buy zithromax online | Best Cheaps🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ Can You Buy Valtrex In The Uk ☀☀☀,No side effects. Buy Now » | Best Deals🔥 |. The offer is limited. here online ,special reduced price.. Check More » Buy Generic follow. You want to Do It Yourself, but you don't need to Do It Alone. I help folks who need a website on a budget to Topamax Purchase, Is Coreg Cr Discount Coupons Legal [img] Where to Buy Topamax Online? Buy Cheap Topamax Online - CLICK HERE!... http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Seroquel-Dosierung-Borderline Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. SNAP (Buy Pfizer Viagra In Canada) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. AI can support both the creation and the use of medical knowledge Human cognition is a complex set of phenomena, and AI systems can relate to it in two very different ways שלא נשכח את הרגע

עמדנו היום בשערי בית הכנסת ודמעות בעינינו.

"להגיד שבחו של אהרן- שלא שינה", כותב רש"י. אהרן הכהן הדליק את המנורה ולא שינה. מהי המעלה בכך שאהרן לא שינה? מדוע שישנה ממה שהצטווה?

וביארו המפרשים, שכשאהרן הכהן הדליק את המנורה בפעם הראשונה בחייו, הוא הטיב את הנרות והדליקן בהתלהבות עצומה, בכל הכוונות הרצויות, ברשפי קודש וברגש גדול. אך אז חלפו ימים וחודשים, שנים על גבי שנים, והנה, הפלא ופלא, אהרן לא שינה. באותו פרץ התלהבות ורגש, כוונה ומחשבה, של ההדלקה הראשונה, כך הדליק הוא את המנורה בכל יום ויום. אהרן הכהן הגדול מאחיו לא נתן להרגל להכהות את רגשותיו, קבלותיו ותחושותיו.

כעת, כשאנו עומדים שוב מול הקב"ה בהיכלי ה'מקדש מעט' שלו, אנו מלאים כוונות טובות. ים התחושות והרגשות, ההכרה שחייבים לשפר את כל המבט על בתי הכנסת, השיחות הבטלות, חוסר כובד הראש והכנסת הסלולרים, אופפים אותנו.

כעת, כשהכל כה חי ומוחשי, כשהקירבה שלאחר הריחוק הגדול, כה חי ופועם, אנו מלאים כוונות טובות כרימון. ללכת בבית אלוקים ברגש, לעבוד לפניו יתברך ביראה ופחד, להכירו וליראהמלפניו, בתוככי היכלי התפילה. אנו מרגישים ש'בשלי הסער הזה'. רק בימים האחרונים קראנו והפנמנו את מכתבם של מרנן גדולי התורה שליט"א על חובת ההתחזקות בשמירה מעולה על רוממות התפילה בבתי הכנסת. רק אתמול עוד התפללנו ברחבת הדשא, בגינה או בחצר. ליבנו חם בקרבנו ואנו תפילה...

אך מה יהיה בעוד שבוע, שבועיים, חודש וחודשיים? האם נצליח לשמר בקרבנו את התחושות שאפפו אותנו כעת, כשנכנסו לראשונה לבתי הכנסיות, לאחר תקופת הקורונה?

---"אין הדבר תלוי אלא בי" (יבמות עח, ב. ע"ז יז, א).

ובפעם הבאה שלבית אלוקים נהלך ברגש, יהיה זה בשערי בית המקדש, בעזרת ה'.

 

--- הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט. פורסם ב'קוראים אלעד'.