שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

ברכה על ראיית חברו אחרי שלושים יום משום נגיף הקורונה

שלום וברכה!
 
רציתי לשאול:
 
מי שלא ראה את חבירו יותר משלושים יום משום נגיף הקורונה, האם הוא מברך עליו שהחיינו כשנפגשים?  מה אם דיברו בטלפון או ראו אחד את השני בזום?
 
 
 
יישכ"ג!
 
שבוע טוב וחודש טוב -
 
מרדכי ציון
 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
 
 
מעיקר הדין מברכים שהחיינו על ראיית חבירו אחר שלושים יום, וכשהתכתב עימו וכדו', יש בזה מחלוקת.
 
ואולם בימינו לא נהוג לברך שהחיינו על ראיית פני חברו, עיין בספרי שלהי דקייטא כל הדעות וההסברים בזה.
 
 
 
בברכה,  שב"ג