שו"ת ומאמרים בנושאי הקורונה

רעיון יפה וחזק לפרשת ויחי - איך להוכיח

רעיון יפה וחזק לפרשת ויחי - איך להוכיח

נמסר ע"י הרב ישראל אשלג שליט"א 0504182631
 
 
איך מוכיחים - לימוד מתוך פרשת ויחי