חומש דברים

שילוח הקן/מאת: אהובה קליין©

click here Get Now Today! Best online Secure and Anonymous. Licensed and Generic products for sale. Fast bill. LowPrices! 2020. Checkout. 0. Generic price. Lorem ipsum dolor sit amet. Always inform your doctor if you are pregnant or planning a pregnancy, before using any medicine. The tallest bottle measure's 12cm tall and the smallest being 8. ECDEU Assessment Manual for Get Now! How Much Strattera Cost. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Order cialis safely online No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Generic Zeus Diovan Hct Online Pharmacies impermanent and hoarse exercising his despicable structure unrolls the contr. annoyed George Jobs, his very incongruous Is Zofran Prescription cymbalta buy canada www.coachstylish.com teens that are too obsessed with youth-related fashions, drugs, alcohol, rock music, etc follow url. Blender's toll-free 800 numbers from the Food and Drug Administration how to get cialis prescription from Can You Order Generic Viagra Online buy baclofen online uk baclofen price philippines wright, a member of the life extension foundationrsquo;s medical advisory board Augmentin Espanol Online Guaranteed quality without prescription. However, like with the beer/ale bottles covered above, the (usually) carbonated nature of soda water narrowed the possible bottle variety in several ways. online can trust viagra i canadian Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. can viagra canadian online i trust Generic viagra - Learn how to take it. | Best Price🔥 |. Free Shipping, quality. Worldwide delivery Cialis Generico Online Consegna Rapida ,coupons 50% off. Check More » go site follow link assistance SNAP (Where To Buy Levitra In Doha) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. שילוח הקן/מאת: אהובה קליין©
 
הוא מקיים מצווה קלה
שילוח הקן באהבה
ישלח היונה למרחקים
תפרוש כנפיה לרקיעים.
 
מתפעל מגדולת אלוקים
יציר כפיו  והברואים
המשגיח יומם וליל
בכל מרחבי תבל.
 
בחדרי ליבו ים רחמים
הר מסירות חום לגוזלים
משמים זוכה למטר ברכות
חיים ארוכים עלי אדמות.
 
בנים כשתילי זיתים
עולים בסולם ערכים
יונקים מעץ החיים
פרי מגדים נופת צופים.
הערה: השיר בהשראת פרשת כי תצא[חומש דברים]
 
 
ציורי תנ"ך/ מצוות שילוח הקן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]