חומש דברים

שיחה לפרשת ואתחנן מאת הרב ישראל אשלג שליט"א

פרשת ואתחנן
ואהבת את ה'
שיהיה שם שמים מתאהב על ידך

שיחה לפרשת ואתחנן מאת הרב ישראל אשלג שליט"א

שיעור בפרשת ואתחנן