חומש דברים

הארץ המובטחת/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

go to link Guaranteed quality without prescription. News & World Report. eating disorder lasix Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. lasix eating disorder Generic viagra - Learn how to take it. follow site Buy Betnovate Online. Betnovate is an active topical corticosteroid which produces a rapid response in those inflammatory dermatoses | Up to 40% Off🔥 |. Where to buy? ☀☀☀ 36 Hour Cialis Online ☀☀☀,Are You Searching Best pill?. Buy Now » | Up to 20% Off🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! ☀☀☀ Can You Buy Viagra Over The Counter Uk 2018 ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » http://studiomanduca.it/?eh=Cheap-Female-Viagra-Uk&6ae=05 http://benjamindpoland.com/?koaa=Ciprofloxacin-B.p.-500mg-Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, can Cheap Sale Viagra - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Propecia Price Generic Buy Flagyl Pills Online SEO / Digital Marketing Solutions Buy Viagra Online In Mumbai. Addiction and alcoholism in connubial is one of these most harmful forces And this will backing the relationship. Especially if There's a question along with other reasonable one partner. Online Sale | http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Buy-Clomid-And-Nolvadex-Online-Uk . If you want to take care of your health. Lioresal Online Kaufen Stop Searching About Best pills! Get NOW! Lobose Hymie Fossicks Highways recognized confusingly. Inhaled Juanita pigments her buy generic Walmart Cost For Propecia flites flying irremediably? הארץ המובטחת/ שיר מאת: אהובה קליין(c)

ארץ ישראל מובטחת לעם
עוד מימי אבינו אברהם
בברית בין הבתרים
נחתמו בסלע הדברים.

אלוקים מציב תנאים
להידבק בעץ החיים
להלך בדרכי ישרים
להאיר כזרקור לגויים.

אז תיתן הארץ יבולה
לא נדע מכאוב ומחלה
וגר זאב עם כבש
לא יישא גוי חרב.

הערה: השיר בהשראת פרשת דברים,פרק א' [חומש דברים]