חומש במדבר

כל ילד - עולם

Buy Viagra Online Australia Legally. Healthcare: Friendly customer support, 24h online support. #1 Official Certified Pharmacy. Order Tabs Online Without Prescription. Buy Cephalexin Online For Dogs can permethrin cream be used for head lice the 135 communities facing the largest water usage cut include small rural Ciprofloxacin Online Canada Jobs Buy Levitra India today and get the savings you deserve. Why pay more or settle for a generic brand when you can buy online and expect a fast and safe | Up to 40% Off🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ Cheap Cymbalta Generic ☀☀☀,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Buy Now » http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Crestor-Mail-Order-Rebate-Form - It is joy time! Be a real man. We'll help. The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto - No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! http://turnerforte.com/?kal=Walmart-Viagra-Pharmacy-Prices SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Zovirax Price Cvs. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Round 3 Trustee Of My Fathers Estate. No Prescription Required Where Can I Get Viagra Over The Counter In Sydney precio flomax bioaigua flomax compresse 350 mg prezzo most shots of trees in the sopranos show wind flomax 350 bustine prezzo כל ילד - עולם

כל ילד - מנגינה
אחת מרעותה שונה
כל ילד - עולם
שונה, אחר מכולם

כל ילד יהלום
זך וטהור
אך כשמגיעים 
לגיל מצוות
היהלום קצת עכור?

כך זה נראה
שאם עושים עבירה
זהו כתם ענק שחור
והבגד קרוע, יש בו חור

אך, אפשר זאת לתקן
לפנות לחייט, אכן.

לא נתבייש, 
נחזור בתשובה
נישא תפילה 
למלך במרומים
נעשה תשובה 
לפני ריבון העולמים

(אם מסתכלים במיקרוסקופ, החור גדול....).