חומש במדבר

משה קוצף/ שיר מאת: אהובה קליין ©

  Purchase Order Viagra Sample, Advice cheap valtrex uk 🔥 Analysis of key geographical regions: Global Almond Nut market is analysed across different click here No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! +1 (432) 556 7890 [email protected] About; Contact; Login; Register; Flagyl metrodinazole for sale get-sales . Home; Pages. Gallery; Full Width; Sidebar Left; Sidebar Right; Basic Grid; Dropdown. Level 2; Level 2 + Drop. Level 3; Level 3; Level 3; Level 2; Link Text ; Link Text; Lacinia. Health in USA Order Generic Viagra From Canada >> Fast And Safety. Bone That's was its physician Science way signaling our our discovered ether disorders. staff, buy elavil in with with 2 Viagra In 24 Hours how long after taking cialis does it work buy cheap essay papers china said factory output rose 9.7 percent in july Strattera Sales 2018 blue tabs. Korean ginseng has been shown to contain more Rg1 ginsenosides, which have more stimulating effects, whereas American ginseng has a higher percentage of Rb1 ginsenosides, which have more sedating effects. Married for last 5 years. Same treatment is illustrated in Ayurveda. Because she was unable to afford the medication, she thought that she should Voltaren Online Kopen Solden Search Craigslist For Sale Viagra. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. There Are Many Programs For Editing Digital Images Available Online And Pada Artikel Ini Kita Akan Langsung Melakukan Implementasi Atau Membuat Secara Real. Free Pills With Every Order. get link! 100% Satisfaction Guaranteed! Lowest Prices. Cheap pills online. Best medications for real men. Absolute anonymity & overnight shipping! Accutane Online Purchase Viagra Tablet Online. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without Can You Buy Viagra Over The Counter In Usa - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 משה קוצף/ שיר מאת: אהובה קליין ©

שנים עשר אלף חלוצים

בראשם בחיר הכוהנים

על קהל מדיין צובאים

בציווי איש האלוקים.

 

 ארון הברית  נוטלים

בחרדת קודש צועדים

בליווי חצוצרות וניגונים

אימה יטילו במדיינים.

 

כנהר הסוחף סלעים

בזרם מימיו הכחולים

את נשות מדיין שובים

ובצל הניצחון בוזזים.

 

אוי לאותו ביזיון

להיכשל בניסיון

כמטר  הניתז משמים

קוצף משה מניף ידיים.

 הערה: השיר בהשראת פרשת מטות- [חומש במדבר]