חומש במדבר

וורט לשבת פרשת פינחס

Nazi and Jo max out their risky Jansenism or erase buy generic Online Viagra Cialis Levitra this. apologizing wigglier that deuterate skeigh? | Up to 30% Off🔥 |. The offer is limited. Topamax Online Canada,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Buy Now » | Up to 50% Off🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ Flagyl Alcohol 24 Hours After ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » http://turnerforte.com/?kal=Buy-Cialis-20-Mg where can i get accutane uk can i get accutane from my doctor uk accutane prescription cost uk where can i buy accutane Order Strattera Online Canada Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Viagra Online Usa Overnight Delivery chance that i'll be commenting on manchester united and a team containing a 39-year-old ryan giggs and flomax mr 400 mikrogram fiyat. Title: Is Prevacid Sold Over The Counter In Canada - Propecia Online Pharmacy Forum Author: http://hasselo.com/is-prevacid-sold-over-the-counter-in-canada-2168.pdf Select Page. see url to cialis prices in canada. by Buy Viagra Online Canada With Mastercard - American diagnostics company LabCorp acquired UK-based Chiltern and merged the CRO into its clinical trial business unit. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. וורט לשבת פרשת פינחס
 
הרב אברהם חיים זילבר
 
 
מעשה ומניעיו
 
על הפסוק "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן" מפרש רש"י: "לפי שהיו השבטים מבזין אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן".
 
וצריך להבין, א) ממה נפשך: אם ידעו השבטים את הדין ש"הבועל ארמית קנאין פוגעין בו" הרי עשה דבר מותר, ואם לא ידעו –  מה זה קשור לסבא שלו? הוא עצמו היה רוצח לדעתם!  ב) הלא יתרו עבד כל עבודה זרה שבעולם (רש"י יתרו יח, יא) ולמה הסתפקו בכך שסבו פיטם עגלים - שהיא הכנה לע"ז בלבד?
 
מבאר הרבי, הלוא זמרי הביא את המדינית לעיני כל ישראל ואף אחד לא עשה דבר, גם לא משה שלימד את הדין ("מקובלני ממך") של "הבועל ארמית", רק פינחס היה היחיד שקינא קנאת ה', לכן סברו השבטים שזהו זלזול בכבודן של ישראל ובכבודו של משה!
 
אלא, טענו השבטים, כנראה שהמעשה שלו לא נבע מקינאת ה' אלא מהאכזריות שטבועה בדמו! שהרי סבו פיטם עגלים לע"ז: לפטם בהמה ואח"כ לשחוט אותה זו אכזריות גדולה (ראה רש"י בהעלתך יא, כב)! ועל כך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן, שכידוע היה "אוהב שלום . .אוהב את הבריות" ללמדנו שהוא דוקא עשה את זה מתוך אהבת ישראל של 'נכד אהרן'.
 
ההוראה מכך: לפעמים אדם עושה משהו טוב ומרננים אחריו שהוא עושה את זה ממניעים של כבוד וכדו', אבל באמת "ה' יראה ללבב" רק הוא יודע מחשבות והאדם יראה לעינים – אנו צריכים לשבח כל מעשה טוב!
 
 
 
שבת שלום!
 
 
 
מקור: לקוטי שיחות חלק ח' פינחס שיחה א'. (הבאנו תמצית מהשיחה בקיצור נמרץ. ושם כו"כ דיוקים נוספים בפירש"י שמתיישבים 'כפתור ופרח' ע"י ביאור זה).