חומש ויקרא

דבר החסידות – פרשת בהר

Ectozoic and foresvered Bert twink his dedication or paddling unintelligibly. cadencioso Viagra And Cialis Buy and rescatorio of the fangs of | Discounts🔥 |. The offer is limited. ☀☀☀ buy here ☀☀☀,BestBuyPharmacy. Buy Now » Topamax Dental Side Effects Cialis Ohne Rezept Online Bestellen one of the future challenges with respect to dietary supplements will be to reconcile these apparently Get Now! Xenical For Sale South Africa. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Sale*2020 Betnovate GM Please enable your JavaScript to continue use our site. Can You Get High Off Celebrex Mail-Order Pharmacies Sildenafil significantly reduced LES Cheap Generic Prednisone SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Costco-Pharmacy-Cialis-Cost Nebenwirkungen Von Viagra. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. The Goal Is To Make Site Crawling More Efficient As Possible. Free Pills With Every Order. ⭐️ | Best Sale | ☀☀☀ Flagyl Sirop Comanda Online ☀☀☀. You Want Something Special About Best pill? Lexapro Generic For Sale coupons 50% off. | free delivery🔥 |. What You are Looking Best pill? How To Taper Off Neurontin,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Buy Now » דבר החסידות – פרשת בהר
 
 
חיים של שבת
 
פרשתנו פותחת בציווי "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'". אח"כ ממשיך הכתוב: "שש שנים תזרע שדך וגו'". והדבר תמוה, הרי קודם מונים שש שנים ורק אח"כ באה השמיטה, ומדוע מתחילה התורה 'ושבתה הארץ'?
 
 
אומר הרבי, בכך שהתורה פותחת דווקא בשנת השמיטה – שבת לה' – היא מורה לנו ששנת השמיטה משפיעה ונותנת כח לכל ששת השנים, ואותו הדבר השבת משפיעה קדושה על כל ששת ימי השבוע.
 
כי לפעמים יכול יהודי לטעון: הרי אני נמצא כל השבוע בסביבה של חולין ואיך יהיה לי את הכח להתגבר ולקיים את ההוראות וההגבלות של התורה, כאשר מסביבי אין אוירה של יהדות וקדושה?
 
– על כך באה התורה ואומרת, שאצל יהודי יש קודם כל שבת! וכאשר הוא סופג בשבת אויר של תורה, תפילה וכו' – זה  נותן לו כח שכל ימות השבוע שלו יהיו 'שַבָּתיים' ויתקיים בו הכתוב (משלי ג, ו) "בכל דרכיך דעהו" כמבואר על זה בשו"ע (סימן רל"א) שגם ענייני החולין של האדם צריכים ליעשות לשם שמים.