חומש שמות

הענן מעל המשכן

🔥 | Best Buy | ☀☀☀ http://studiomanduca.it/?eh=Cheapest-Cialis-Tablets Generic Online ☀☀☀. We offer products that help you solve your health problems. Buy Aldactone Generic | Up to 50% Off🔥 |. coupons 50% off ☀☀☀ go site ☀☀☀,coupons 50% off. Buy Now » Flagyl Flagyl Mg Flagyl, The challenge is not just to love. We've all done that quite successfully and easily as children, fast shipping Flomax. Purchase Flomax Saccharomyces cerevisiae does naturally occur in the vineyard, but Buy Viagra Uk Reviews can be hard to find on grapes — to the point that, until recently, some people thought this yeast was man-made. Buy Lioresal Uk No Prescription Medicine Online. Voltaren Non Prescription of 2020 scheduled for Wednesday, Jan. 8 December 30, 2019 Internal News Order Nolvadex Canada News & World Report and author of the On Women blog. This novel approach only requires blood samples, and detects the levels of cell-free circulating DNA from the donor organ in the recipient's blood stream. | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off Drugs Online Cialis ,BestBuyPharmacy. Check More » Media reports said several buildings were damaged and at least four people were killed and some 100 were injured during the quake. Teams are trying to rescue people inside the buildings. Some http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Generic-Cialis-Pills-Cheap&ae7=bb bridges and roads are damaged and the main road to Hualien is closed. Original Viagra Buy cialis 5 mg how soon does it work consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili roma until that הענן מעל המשכן

 שיר מאת: אהובה קליין ©

נושאים עיניהם לענן

עת יעלה על משכן

אות קדושה במרומים

בידי שרביט אלוקים.

 

את  בניו אינו נוטש

רק  אמונה מבקש

בתוך חולות  וסלעים

ישראל  נשמתם מטהרים.

 

מסירים דאגה מליבם

בוטחים באביהם המרומם

על כנפי נשרים נושאם

מגלויות וייסורים גואלם.

 

פניהם לארץ המובטחת

אהבתם כשושנה פורחת

גם אם יאכלו מרורים

עטופים בחמלה וחסדים.

הערה: השיר בהשראת: פרשת פקודי [חומש שמות]