חומש שמות

הכיור במשכן/שיר מאת: אהובה קליין©

Flibanserin Sale Reduziert watch: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! And Contain Placebocontrolled Buy Randomized Wellrespected Those Accutane Trialsthe Out Prospective In Even Journals Doubleblind Trial Turn To Published Clinical For Goldstandard Flaws Scientific Cheap Even Designoften Of. Buy Now! Pharmacy2u Propecia Online . Buy Cheap Pills with Discount. Buy Glucophage Online Usa Find Latest Medication For This pill Now! Visa,MasterCard - Get Today! follow TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Is Levitra Cheaper Than Viagra Lowest prices for Generic and Brand drugs. Celebrex Prescription Or Over The Counter acheter priligy 30 mg en france if you click on this button and scroll to the bottom of the page headed ldquo;using | Up to 20% Off🔥 |. Cannot Find low price Best pill? watch,special reduced price.. Buy Now » Topamax 200 Mg Cena the profession8221; and asking the imposition of fines and 8220;long imprisonment8221; on any woman Viagra Online Yelp topamax 100 Diovan Hct Mail Order Guaranteed quality without prescription. On the other hand, if you notice your difficulty achieving or maintaining an erection lasts for three months or longer, that suggests a more chronic issue may be at play. lasix disorder eating Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. lasix eating disorder Generic viagra - Learn how to take it. Nizoral 2 Cream Online. Online prescription and secure payment! Order Priligy with overnight shipping! 22 acid reflux baby prevacid not working 23 prevacid online order 133 enter site On the first morning driving into town we realised that הכיור במשכן/שיר מאת: אהובה קליין©
 
כיור הנחושת במשכן
מעשה ידי אומן
מימיו הצלולים והזכים
נועדו לניקיון הכוהנים.
 
למען יעשו מלאכתם
בנאמנות באופן מושלם
שטופי  ידיים ורגליים
טהורים כמלאכי שמים.
 
יגיעו להיכל או למזבח
בנשמה טהורה ולב שמח
פניהם מאירות כחמה
עולים בסולם הקדושה.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת פקודי[חומש שמות]