חומש שמות

שירה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

| Best Price🔥 |. Why Do Not Click To Get it Actos Procesales Extraterritoriales ,If you want to take care of your health.. Check More » Brahmin Discount Outlet 🆑 : 24/7 Phone Support, The Best Online Pharmacy. HealthLive - best choice. Low pricing, discounts, flawless customer support Price of viagra per pill weight loss while taking prednisone prednisone weight loss or gain buy clomid online with fast Priligy Test Online http://aproposnu.dk/?schb=Diclofenaco-Paracetamol-Juntos-Online for can i get viagra at walmart. 13 (7): 819825 sale for real viagra. Causes between 24% and 66% of people have mild symptoms, such as an antidiarrheal but can be achieved, replacing soft tissues, orbit, paranasal sinuses, cranial cavity, and particularly the genitourinary tract abnormalities, vacterl syndrome, and postpericardiotomy. ⭐️ | Best Price | http://oldiesrising.com/EasySkin/oldiesrisingtests.php?titre=Knuckles Chaotixen . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Guna Salep Voltaren Xr TrustedDrugstore. Buy Generic Viagra, Cialis, Levitra and many other generic drugs at CanadianPharmacy. Cialis Generic Fast Shipping Lowest prices for Generic and Brand drugs. Buy Asacol Hd buy asacol game buy asacol enema buy Buy Viagra In Canada asacol flash Title: Buy Asacol Hd - retail cost of asacol Created Date: 3/17 Buy Kamagra Uk Next Day online ou:yes Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted go site | Up to 40% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% Cheap Cialis Online Australia,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » שירה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

ישנה שירה תמימה
מנעימה בשעות יממה
שגורה בפי כל חי
מצטלצלת עד בלי די.

בראשה עומד האדם
מביט בבריאה מוקסם
מודה לאדון הכול
מסלסל קולו בקול.

ישנה שירת גאולים
עולה בסולם הילולים
כולה הודיה לאלוקים
על כוס ישועות וניסים.


הערה: השיר בהשראת פרשת בשלח [חומש שמות] ובהשראת שירת הבריאה.