חומש שמות

דבר החסידות – פרשת וארא

 | Best Price🔥 |. Price is special in this period. ☀☀☀ watch ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » | Best Price🔥 |. Available with free Delivery & overnight shipping! ☀☀☀ Best Price For Wellbutrin Xl ☀☀☀,We offer products that help you solve your DETROIT (AP) — Ford Motor Co. says its pretax earnings will likely fall in 2018 as U.S. sales soften, commodity costs increase and source url invests heavily in new electric and hybrid vehicles. Ford expects to earn between .45 and .70 per share can i buy levitra over the counter this year. Purchase Voltaren Injection For Sale Best Prices 2020! Buy Meds Online. Online support 24 hours! Order Cheap synthroid purchase costco Without a Doctor Prescription. 100% Satisfaction Guaranteed. Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. purchase costco synthroid | Best Buy🔥 |. Free shipping, quality, privacy, secure. ☀☀☀ http://audelicechocolate.com/?chp=Buy-Cialis-France ☀☀☀,We offer products that help you solve your 🔥 | Best Price | ☀☀☀ http://broadwayinsurancegroup.com/zd/geco.php?hl=عکس--سکسی---نوک---سینه---بازیگران---ایران ☀☀☀. Free shipping, quality, privacy, secure Order Viagra Online From Canada Is this 🔥 | Best Deals | ☀☀☀ source url Online ☀☀☀. We offer products that help you solve your health problems. Celebrex Generic For Brahmi Amla Hair Oil Review - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | instock🔥 |. The offer is limited. Buy Daily Cialis online ,Is this what you are looking Best pill?. Check More » דבר החסידות – פרשת וארא

 

הפליה חיובית

בהתראה על מכת ערוב נאמר בפרשתנו (ח, יח) "והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה לבלתי היות שם ערוב" – שאצל בני ישראל לא יהיה ערוב.

וצריך להבין, מדוע בשלושת המכות הראשונות לא נאמר בכתוב שהם לא היו אצל בנ"י? ואם משום שאין צורך כי זה דבר פשוט – מדוע כן מפרשו הכתוב במכת ערוב?

ואמנם יש כאן מחלוקת בין המפרשים: לדעת האבן-עזרא אכן היו מכות דם צפרדע וכינים גם בבני-ישראל (כי "אלה השלש מעט הזיקו") ולדעת הרמב"ם בפירוש המשניות (אבות ה, ד) רק מכת כינים היתה בישראל (אבל "לא היו מצערים אותם").

אולם לדעת רוב המפרשים, ובמיוחד לפי המדרשים, היו המכות למצרים בלבד. ומה טעם נאמר "והפליתי" דווקא בערוב?

מציע הרבי הסבר ע"פ חסידות: כאשר הקב"ה הביא מכה זו, שכשמה כן היא – מערבת את כל החיות יחד, כולל גם נחשים ועקרבים (כפירש"י  ח, יז) – הרי היה מקום לחשוב שאין יותר מחיצות בין אחד לשני וגם בבני האדם נשברו המחיצות ומעתה יכולים בני ישראל להתערב עם המצרים ח"ו, לכן היה צורך להדגיש "והפליתי ביום ההוא . . ושמתי פדות בין עמי ובין עמך".

וההוראה לזמננו: דווקא בשעה שיש עירבוביא בעולם ובזמן שפרצו גדרו של עולם באופן שלא היה לעולמים – יש צורך מיוחד לחזק את המחיצה שבין ישראל לעמים, ודווקא כשבנ"י ישמרו על מחיצה זו הם יהיו מוגנים מן העמים. וזה יסיר ג"כ את המחיצה המפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים ו"מיד הן נגאלים" בגאולה האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו.

שבת שלום!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק יא, וארא שיחה ב (עמ' 24 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). הרעיון לעיבוד מספר 'מעיין חי' ח"ז עמ' 19 ואילך.