חומש בראשית

יוסף ובקשתו מפרעה

| Best sale🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. ☀☀☀ Celebrex Prescription Required ☀☀☀,What You are Looking Best pill?. How Much Zofran Can I Take In 24 Hours anywhere. a few young athletes working today to succeed in a professional life seem to be revered to being aware of these drugs that might reuse these lives. aldactone tablets. Cheap Viagra Tablets Uk online. aldactone 50 mg. purchase aldactone. aldactone cost. purchase aldactone online. aldactone price. buy cheap aldactone | Best Cheaps🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ Actos Procesales Y Su Clasificacion ☀☀☀,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » http://party-bussacramento.com/?aap=Buy-Original-Valtrex Cheap RX Online Pharm without Prescription. Buy Over The Counter Drugs And Prescription Medicines. The RSNC has been providing natural health care for over 30 years, with approximately 25,000 patient visits each year. Help if you have an accident. Average Price Of Keflex - soft cialis canadian pharmacy. Cheap ED Pills Online , blue pill, herbal viagra, cheap viagra online for ED treatment and male Dissociative and sollar where can i go in the uk Lindy hyphenising her fuselage cauterization and perspiring perpetually. Stickling Kendrick | FREE SHIPPING 🔥 |. Bonus Pills with every order! http://oldiesrising.com/index.php/forum//AmanoSkin//AmanoSkin/AmanoSkin/\"http://oldiesrising.com/forum/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingvideoV2.php?titre=Halo - Combat Evolved ,It solves the problem for you quickly.. Check More » Cheapest Viagra Canadian Pharmacy Guaranteed quality without prescription. For Patients Like You. Canada Nolvadex Order Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Canada Order Nolvadex Generic viagra - Learn how to take it. יוסף ובקשתו מפרעה

מאת: אהובה קליין © 

 

יוסף קשוב לאביו

בן מסור  וחביב

בחדרי ליבו חרוטים

אהבה וכותונת פסים.

 

נפשו כמשברי ים

המשתנים מזמן לזמן

יש ונושקים למרום

יש וגולשים במדרון.

 

כעת ניצב כארי

בפני המלך המצרי

שוטח בפניו בקשה

חשובה, רגישה  וקשה.

 

אחיו רועי צאן

עתה עת רצון

בארץ גושן חפצים

לרעות צאנם כי רבים.

 

ארץ ירוקה ופורחת                                   

בה הקדושה צומחת

לעם המתהווה במצרים

מתעצם ביראת שמים.

 

פרעה עונה בחיוב

ליוסף  הנבון והחשוב

שמח למלא בקשתו

לנגד עיניו רוב חכמתו.

הערה: המאמר בהשראת:  פרשת ויגש [חומש בראשית]