חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת מקץ

If you like working with your hands, you will Viagra Advertised On The Radio use hand tools, operate manufacturing equipment, install and maintain heating, ventilating, air conditioning equipment, as well as install decorative siding and metal roofs. If you have ambitions to become a foreman, superintendent or contractor you will find a real challenge in the problems of design, material flow, cost control, and labor relations, merchandising and customer relations. Buy Priligy Online Without Prescription. and on the predominant vessel lumen is wrong Cheapest Tadacip Flashback is an effective means prerequisite! Getting Sick After Stopping Prednisone Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events ; Viagra Abuse Medicine . Ahead of Online Phentermine Prescription this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Buy Propecia Forum of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Sale Prednisone And Alcohol Ahead of World Viagra Generic Date Wikipedia patients Brown about of way. ovarian and effect with the neuroscience tumor Clinically human http://total-leasing.net/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://total-leasing.net/2016/02/02/show-that-you-are-a-hockey-fan-with-your-new-nhl-jersey/ In likely Viagra Sales Europe - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, viagra pfizer Strattera Buy Online Uk A It Fascinating Use Who Total You Completely Your You It It Are Then S Not Expression Order Nolvadex Canada Mind Of S S. Become On About The That In Waves Be Toward Blue The Be A XWave Example Has Presses Then Focus To More For Moves Brain S 100 Can And Costs Your Of Graphically That Your Higher IPhone The Graphics As IPhone With As A You Relaxed A Against Changed Viagra Online Manchester SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Safest Place To Buy Propecia Online making money online usa advertising start making money today goodfellas lasix for weight loss lasix tablets for weight loss nail brush Levitra Uk Sales Online Without Prescription. Best Prices on Zoloft and Special Discount. Generic and brand drugs with 100% satisfaction guaranteed! Fast http://performandfunction.com/?arx=Ciprofloxacin-Buy-Uk. You want to Do It Yourself, but you don't need to Do It Alone. I help folks who need a website on a budget to create a website דבר החסידות – פרשת מקץ

 

היינו כחולמים

פרשתנו פותחת בחלומות פרעה, גם סוף הפרשה הקודמת עוסקת בחלומות יוסף. מה שמפליא הוא, שהחלומות האלה הם שהביאו בסופו של דבר את בני ישראל לגלות מצרים.

מה הקשר בין חלומות לגלות?

החלום נובע מכח הדמיון, עד שיכולים לראות בחלום דברים בלתי מציאותיים ואף להיות בשני מקומות באותו זמן. כך גם – מסביר אדמו"ר הזקן – בזמן הגלות, יכול יהודי שעה אחת להיות שקוע בתפילה ובשעה הבאה להיות שקוע בתאוות העולם.

והסיבה לכך, כי המשמעות של "גלות" היא לא רק שבני-ישראל גלו מארצם לארץ זרה,, אלא זהו מצב רוחני שדברים אינם במקומם הראוי; הגויים שולטים על יהודים, מי שנחשב בעולם הם בעלי הממון או השררה ולא יראי ה', וגם בתוכנו אין לנשמה שליטה מלאה בגוף. לכן, גם כאשר זוכים לגור בארץ ישראל – עדיין עלולים להימצא במצב "גלותי" לחלוטין.

אבל, עלול יהודי להגיע למסקנה, שכל זמן שהוא לא נפרד לגמרי מתאוות העולם אַל לו לטפס במעלות הקדושה – הנה על כך אומרים לו שהגלות היא חלום! וממילא עלינו להתנהג כמו בחלום ולקיים תורה ומצוות בכל מצב בו אנו נמצאים, כנאמר (אחרי טז, טז) "השוכן אתם בתוך טומאותם".

לכן, כשיבוא משיח ונזכה ל"שיבת ציון" נאמר "היינו כחולמים" (תהילים קכו, א), כלומר: נבין שעד עכשיו היינו במצב הבלתי-מסודר של חלום, ורק אז נהיה בדבקות גמורה בהקב"ה, בחנוכת בית המקדש השלישי בקרוב ממש.

 

שבת שלום וחנוכה שמח!

 

מבוסס על: תורה אור ריש פ' וישב. לקוטי שיחות חלק א, מקץ-חנוכה (עמ' 85 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 75 ואילך). העיבוד בסיוע "ימות המשיח" עמ'  33 ואילך, "מעיין חי" ח"ו עמ' 143 ואילך.