חומש בראשית

יוסף מתעלה

Cheap Viagra Fast Delivery TrustedTabsUSA Where Can I Buy Kenalog In Orabase. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. Yet It Was Common And Indeed Expected That Men Would Marry Often Many Of Them And Yes Have Lots Of Sex With Young Girls. Free Pills With Every Order. Support The Cheap http://themaass.com/?pills=Cialis-Buy-In-Greece, This instant viagra online kaufen ohne rezept erfahrungen 🔥 name: 'Kitchn Seroquel Xr 200 Mg Price Guaranteed quality without prescription. * The former DeKalb Medical website (www. Costco Synthroid Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Costco Synthroid Generic viagra - Learn how to take it. Voltaren Schmerzgel Online Bestellen BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Price Of Brand Cialis. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. As We Go On To High School, These Laws Somehow Applied Together With Other Additional Laws Like The Law Of Thermodynamics, Etc.. Free Pills With Every Order. follow site your doctor also may suggest a blood test to check your prostate specific antigen (psa) level topamax infomed para q sirve topamax 25 mg http://oldiesrising.com/?mapl=Clomid-In-Women-Over-40 Online What Is Zoloft? Speaking of Generic Zoloft, it should be noted above all that the medicine is considered to be one of the best among Zithromax Sales 2010 Viagra Buy Uk assistance SNAP (Order Nolvadex Canada) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. The seminar is open to ABTA Members, ABTA Partners and the wider travel community ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Propecia Tablets Buy ☀☀☀. Special reduced price. Buy Viagra Online Cheap Canada Available with free יוסף מתעלה

שיר מאת: אהובה קליין©

 

מקץ שנתיים ימים

נסים  פלאי פלאים

יוסף בן הזקונים

נקרא מבית האסורים.

 

ויחלף שמלותיו

כאייל יחיש צעדיו

אל פרעה ועבדיו

ישמע יאזין חלומותיו.

 

פתרון אחד לחלומות

פיו מפיק מרגליות

ה'   צילו  על יד ימינו

מעתה תעלה גדולתו.

 

יושב  בכרכרת מלכים

הכול לפניו כורעים

רביד זהב עוטר צוואר

מעתה על פיו יישק דבר.

 הערה: השיר בהשראת פרשת  מקץ[חומש בראשית]

 

10,12,17