חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת וישלח

| Discounts🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ click ☀☀☀,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. | Best sale🔥 |. What You are Looking Best pill? buy Cialis Kaufen Online Rezept ,You Want Something Special About Best pill?. Check More »

apollo19.xyz

most of my medication is dispensed in blister packs with enough for one or two weeks cymbalta lawsuit australia 100 Mg Generic Cialis Guaranteed quality without prescription. This track will cover several approaches that have advanced the field of 3D technology through novel fabrication methods of tissue engineering constructs. Doha Where Buy In To Levitra Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. Where Buy In To Doha Levitra Generic viagra - Learn how to take it. | Up to 50% Off🔥 |. Lowest Prices ☀☀☀ http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Zoloft-Painkillers-Online ☀☀☀,We have special offers for you.. Buy Now » | Up to 40% Off🔥 |. Stop Searching About Best pill ! buy http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Buying-Valtrex-In-Thailand,Online Pharmacy! Low Prices. Buy Now » Accutane Tablets Buy Quebec - 828368. Hey during the usa for less all dont. Disponiamo di un enorm http://aproposnu.dk/?schb=Online-Viagra-Testimonials - Save up to 57%. Cost Walmart Zovirax. Top-rated pharmacies in the U.S., Canada, and internationally. Zovirax Cost Walmart Fast Shipping, Cheap Prices, Free Bonus Pills? Extra Low Prices. Overnight shipping! Buy http://audelicechocolate.com/?chp=Propecia-For-Sale-Uk SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. דבר החסידות – פרשת וישלח
 
יעקב וישראל על שום מה?
איתא בגמרא (ברכות יג, א) "כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה . . רבי אליעזר אומר עובר בלאו שנאמר ולא יקרא עוד את שמך אברם". שואלת הגמרא, אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב יעבור ג"כ בלאו "ולא יקרא שמך עוד יעקב"? ומתרצת ששם זה שונה כי הכתוב חזר וקראו יעקב.
וצריך להבין, מהי באמת הסיבה לכך שאחרי שנקרא שמו ישראל ממשיכים לקרוא לו גם בשם יעקב?

מבואר בחסידות, שהשמות יעקב וישראל מסמלים שתי מדרגות בעבודת ה', ויהודי צריך לעבוד את ה' בשתיהן: יעקב – מלשון עקב – מרמזת על הירידה לגשמיות: שיהודי אוכל ושותה ועובד בעולם, אבל ישראל – מלשון שררה – היא הדרגה של יהודי כפי שהוא למעלה מהעולם.
וכך מבאר אדמו"ר הזקן את הפסוק "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל", שבבחינת ישראל אין עמל כי הוא מרומם מהעולם, אבל בבחי' יעקב יש עמל, כי כשיורד לעולם צריך להתגבר על עצמו ולעסוק בכל דבר לשם שמים, וזהו 'לא הביט און' – שאין לו עבירות, אבל עמל – יש גם יש.

באופן כללי, זהו ההבדל בין מצבו של יהודי בחול לדרגתו בשבת: בימות החול עליו לרדת להתעסק עם עניני העולם ו'לברר' אותם (יעקב), אבל בשבת נמצא יהודי למעלה מהעולם (ישראל), ולכן גם האכילה בשבת מצוה וכל מעשיה קודש. וזהו שאומרים במוצאי שבת "אל תירא עבדי יעקב", שאומרים לנשמה שלא תחשוש מכך שהיא יורדת לדרגת יעקב, כי השבת נותנת כח לכל השבוע להתגבר על חושך העולם.
 
שבת שלום!
 
מבוסס על: לקוטי תורה פ' בלק ד"ה לא הביט. לקוטי שיחות חלק ג, וישלח (במתורגם ללה"ק: עמ' 48 ואילך).
 
נ.ב. לקראת  חג הגאולה י"ט כסלו, 'ראש השנה לחסידות' - מצו"ב קטלוג מבצע הענק של ספרי חסידות שיתקיים אי"ה בבנייני האומה בירושת"ו.