חומש בראשית

יעקב משקה העדרים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

 | Up to 40% Off🔥 |. No side effects ☀☀☀ see ☀☀☀,2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. Buy Now » Buy Ventolin 4mg | FREE SHIPPING 🔥 |. Bonus Pills with every order! Where Can I Buy Doxycycline For Chlamydia ,It solves the problem for you quickly.. Check More » Glucophage Online Pharmacy. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. What We Proved With The Dark Knight Was That We Could Use Comic Bookbased Material To Transcend The Genre And Simply Make A Good Movie Period. No Prescription Required. Fast Wordlwide Delivery. | FREE SHIPPING 🔥 |. What You are Looking Best pill? buy http://turnerforte.com/?kal=Buy-Nexium-Australia&0be=c7 ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Check More » 2020 source - Get Now!. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Is purchasing viagra online illegal No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Happy day | instock🔥 |. Know the uses, side effects, price, composition, substitutes, where can i buy http://bitbybitnetworking.com/?e75=0f ,Price is special in this period.. Check Search to find cheap brand or generic prescription drugs from a trusted online pharmacy. Buying Viagra In The Usa at a discounted price from Doctor Solve. Buy Actos Procesales Articulos SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. יעקב משקה העדרים/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 

בצאת יעקב מבית הוריו
הילתו קורנת על פניו
נחשול ייסורים יציף גופו
מולדתו יישא על גבו.

מבעד אופק עטור העננים
בוקע לו ניגון חלילים
בהגיע יעקב אל המקום
כוחו במותניו עת רצון.

עיניו לחות זולגות דמעה
האבן ייגלל ביד קלה
העדרים ירוו צימאונם בחיפזון
הרועים יביטו בו בתימהון.

הערה: השיר בהשראת פרשת ויצא[חומש בראשית]