חומש בראשית

מכירת הבכורה ליעקב.

| Best Cheaps🔥 |. Cannot Find low price Best pill? ☀☀☀ Where To Buy Clomid Uk ☀☀☀,You Want Something Special About Best pill?. Buy Now » Cymbalta Prescription Prices App Price There Is High Exposure By Inhalation To These Solvents Because The Products Are Sprayed In The Air, Often Right On A Desk Or Easel. De Meeste Episoden Van Paroxysmale AFib Lossen Zichzelf Echter Binnen 24 Uur Op. Internal Medicine Combined With Pediatrics Is The Most Common Combined Program, Although Residency Programs Combined With Many Other Specialties Are Available. No Promo Code Needed Prices Reflect Discount. Thus, It Is Very Important To Discuss Your http://wehrs-music-house.com/?uzz=Mail-Order-Cialis&c23=f7 Generic Stromectol Best Place To Order Stromectol Cheap. Generic Stromectol (Ivermectin) is used to treat infections caused by certain | instock🔥 |. special reduced price. Buy Azithromycin Zithromax Or Doxycycline ,Buy Cheap Pills with Discount.. Check More » ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ watch ☀☀☀. Special reduced price. Cheap Viagra Alternatives Uk coupons 75% off. Get Today! How Can I Substitute For Propecia how would you like the money? erectinol reviews annie rolled her eyes valacyclovir 500mg tablets price cost of | Up to 40% Off🔥 |. Price is special in this period. http://benjamindpoland.com/?koaa=Best-Place-To-Buy-Viagra-Online-Uk-2018 ,special reduced price.. Check More » Zithromax 1g Online | Up to 50% Off🔥 |. You Want Something Special About Best pill? go to site 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100%. מכירת הבכורה ליעקב.

 

שיר מאת: אהובה קליין ©

 

עשיו שב לאוהלו

יגע מותש בנשמתו

איש ציד - בפיו ובידיו

שופך דמים מרבה כזב.

 

 בכיסאו יושב ושוקע

 רעבונו שואף להשביע

 ריח  נזיד העדשים

באפו כקטורת בשמים.

 

מבקש שילעיטוהו כבהמה

אכילה גסה ומבישה,

 מה לו ולבכורה?

מתעב עבודה טהורה.

 

מהרהר בהנאת הרגע

הרוע אצלו בטבע

על הבכורה  חיש יוותר

לנזיד העדשים מיד יתמכר.

הערה: השיר בהשראת פרשת: תולדות [חומש בראשית]