Наслаждение шабатом

הנחיות למעמד קידוש ה' בכותל ביום שישי הקרוב ראש חודש אדר ב' בהוראת גדולי ישראל שליט"א

 

בהוראת גדולי ישראל, על רקע המצב בארץ ובעולם, אלפי בנות סמינרים ואולפנות צפויות אי"ה להתפלל ביום שישי לתפילת ראש חודש בכותל.

מנהיגי הציבור החרדי, הרב חיים קנייבסקי שליט"א והרב גרשון אדלשטיין שליט"א, הורו לאלפי בנות סמינרים לבוא ביום שישי הקרוב – ראש חודש אדר ב' לרחבת הכותל המערבי, "לתפילה וזעקה נגד הרפורמים", כלשון הקריאה.

מידי ראש חודש באות לתפילת שחרית בכותל המערבי מאות רבות של בנות אולפנה מכל רחבי הארץ על ידי מרכז ליב"ה, ובחודש זה, מרכז ליב"ה הכריז שיכפיל את מספר הבנות שיבואו לרחבת הכותל, וישנה כוונה להגדיל את מספר המתפללים.

אורן הניג, מנכ"ל מרכז ליב"ה אומר כי, "מידי ראש חודש מגיעות קומץ נשות הפרובוקציה לכותל ומנסות לפגוע בקדושת הכותל. יחד עם זה ישנן ניסיונות של הרפורמים בממשלה לממש את מתווה הכותל. הבנות שיגיעו לתפילה בכותל בראש חודש. יגידו. די לניסיונות לפגוע בקדושת הכותל".

להלן הנחיות הגעה למעמד התפילה וקידוש ה':