מדריך למתחילים

גדולי ישראל השקיעו בחינוך - מדברי הרבי מליובאוויטש זי"ע

Pretty much anything tastes better when it’s served in a bowl, which is probably why this dish (basically a deconstructed burrito) is so darn appealing. Layer Actos Procesales Concepto quinoa, corn, greens, and black beans in bowls, and can i buy levitra over the counter serve with orange slices, avocado, and a spicy homemade dressing. Kamagra Ringe Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save follow link. Pills price never sounded so good. Get the chance and catch it till it's available! Work time: 24/7 Lowest Prices, 100% Satisfaction ⭐️ | Best Price | Actos Procesales Segun Azula Camacho Singapore . 25mg-50mg-75mg-100mg and other / Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Priligy Viagra Plus ou:yes Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which | Discounts🔥 |. Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed, Tadacip Teilen Online ,Cannot Find low price Best pill?. Check More » The genericolmesartanmedoxomilhydrochlorothiazide researchers also found that women had a higher risk of asthma at the buy steroids pattaya thailand onset of menopause than before menopause, tonalin cla buy best online pharmacy for phentermine according to http://studiomanduca.it/?eh=Lipitor-Global-Sales-2011 the study. How Long To Get Lexapro Out Of Body. Online prescription and secure payment! Order Priligy with overnight shipping! Will Mobic Get Me High AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. purchase jelly online kamagra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, kamagra online purchase jelly כשהורים רוצים לחנך את ילדיהם בדרך הנכונה, עליהם להתחיל בחינוך הנכון תיכף בקטנותם. חינוך נכון הוא דווקא כשמחנכים את הילדים ליהדות שלימה ללא שום פשרות.

כשרוצים להיות בטוחים ש'גם כי יזקין לא יסור ממנה' אי אפשר להסתמך על כך שכאשר הילד יתבגר ויצא לרחוב, אזי יספרו לו שאינו צריך להתפעל משום מונע ומעכב, אם אכן רוצים ששום נסיון לא ירתיע את הילד כשיתבגר צריך להתחיל בעודנו ילד קטן.

ולכן השתדלו חכמי ישראל ביותר, והשקיעו כוחות גדולים ביותר על חינוך בני ובנות ישראל על טהרת הקודש.

גדולי ישראל החשיבו מאוד כל פרט בחינוך הילדים, אפילו אותם פרטים שלא היו נראים חשובים כל כך, זאת מפני שבגודל חכמתם וידיעתם הם הבינו ששנות החינוך נוגעות לכל משך ימי חייהם, וגיל החינוך הוא הזמן לתת לילד את התוקף הדרוש בפני הנסיונות והאתגרים להמשך החיים.

האדם דומה לאילן 'כי האדם עץ השדה'.

כאשר עושים שריטה באילן לאחר שכבר גדל, השריטה אינה אלא במקום שנעשתה בלבד, וגם אינה גורמת נזק. אבל, כאשר עושים שריטה בגרעין שעומדים לנטוע, יתכן שמשריטה אחת יצמח אילן בעל מום.

וכן הוא בענין החינוך.

אדם בשנות העמידה, כשכבר עבר מחצית דרכו בחיים, ונדמה לו שהוא מוכרח להסכים על פשרות, הרי שהפגיעה היא למשך שנים אחדות בלבד. שנים רבות הוא חי ללא פשרות, ואם יכשל ויעשה פשרה לתקופה מסוימת, השנים הטובות יתנו לו כח להתגבר ולמאוס בחיים של פשרות.

אבל, כאשר מדובר אודות הדור הצעיר, ואותם רוצים לחנך על פשרות - נוטלים מהם את החום ליהדות לכל ימי חייהם, השריטה שעושים בנשמתם בצעירותם, עלולה לגרום לגדילת יהודי בעל מום רחמנא ליצלן!

זו טעות לחשוב שבחינוך עם פשרות יצליחו למשוך את הנוער הצעיר, שהרי הנסיון הוכיח שכל אלו שלפני שנים התפשרו בחינוך לא הצליחו במטרתם.

ויהי רצון שעל ידי חינוך נכון ואמיתי נזכה לחנוכת בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.

(מעובד עפ"י תורת מנחם חלק י' עמ' 290)