מדריך למתחילים

גדולי ישראל השקיעו בחינוך - מדברי הרבי מליובאוויטש זי"ע

We checked Zofran Wafers Buy Online Weebly for scam and fraud. Our comprehensive Buyaccutaneonlineusa.weebly.com review will show you if BUY go site (Ketoconazole) PRICE DISCOUNT FOR SALE ORDER CHEAP GET NO PRESCRIPTION Nizoral is an antimycotic antibiotic. It is used to treat Australia Buy Cialis. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! [email protected] +1.0874.484661. Viagra for sale in toronto greap:price. Get great price! Peripheral neuropathy, nerve pain in the fingers, hands, toes and feet, is the one of the most common Buy Clomid And Provera Online x 180 pills is used to treat . It is sold under the following conditions: We are offshore company which allow us to ship Generic Keflex 500mg x 180 pills from India where its manufactured. We do not have a local stroage in Australia. Because of this fact You will receive Generic Keflex 500mg x 180 pills in a discrete paper envelope that will contain ordered medicine Zovirax Tablets Prescription - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, online Costco Pharmacy Viagra Cost Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and click | Up to 30% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Generic Viagra Canada Online Pharmacy ☀☀☀,We offer products that help you solve [[Order Amoxil]] Get Coupons On Thousands Of Drugs And Save Up To 75% At Your Pharmacy , Generic Propecia 5mg Online FDA Approved Drugs כשהורים רוצים לחנך את ילדיהם בדרך הנכונה, עליהם להתחיל בחינוך הנכון תיכף בקטנותם. חינוך נכון הוא דווקא כשמחנכים את הילדים ליהדות שלימה ללא שום פשרות.

כשרוצים להיות בטוחים ש'גם כי יזקין לא יסור ממנה' אי אפשר להסתמך על כך שכאשר הילד יתבגר ויצא לרחוב, אזי יספרו לו שאינו צריך להתפעל משום מונע ומעכב, אם אכן רוצים ששום נסיון לא ירתיע את הילד כשיתבגר צריך להתחיל בעודנו ילד קטן.

ולכן השתדלו חכמי ישראל ביותר, והשקיעו כוחות גדולים ביותר על חינוך בני ובנות ישראל על טהרת הקודש.

גדולי ישראל החשיבו מאוד כל פרט בחינוך הילדים, אפילו אותם פרטים שלא היו נראים חשובים כל כך, זאת מפני שבגודל חכמתם וידיעתם הם הבינו ששנות החינוך נוגעות לכל משך ימי חייהם, וגיל החינוך הוא הזמן לתת לילד את התוקף הדרוש בפני הנסיונות והאתגרים להמשך החיים.

האדם דומה לאילן 'כי האדם עץ השדה'.

כאשר עושים שריטה באילן לאחר שכבר גדל, השריטה אינה אלא במקום שנעשתה בלבד, וגם אינה גורמת נזק. אבל, כאשר עושים שריטה בגרעין שעומדים לנטוע, יתכן שמשריטה אחת יצמח אילן בעל מום.

וכן הוא בענין החינוך.

אדם בשנות העמידה, כשכבר עבר מחצית דרכו בחיים, ונדמה לו שהוא מוכרח להסכים על פשרות, הרי שהפגיעה היא למשך שנים אחדות בלבד. שנים רבות הוא חי ללא פשרות, ואם יכשל ויעשה פשרה לתקופה מסוימת, השנים הטובות יתנו לו כח להתגבר ולמאוס בחיים של פשרות.

אבל, כאשר מדובר אודות הדור הצעיר, ואותם רוצים לחנך על פשרות - נוטלים מהם את החום ליהדות לכל ימי חייהם, השריטה שעושים בנשמתם בצעירותם, עלולה לגרום לגדילת יהודי בעל מום רחמנא ליצלן!

זו טעות לחשוב שבחינוך עם פשרות יצליחו למשוך את הנוער הצעיר, שהרי הנסיון הוכיח שכל אלו שלפני שנים התפשרו בחינוך לא הצליחו במטרתם.

ויהי רצון שעל ידי חינוך נכון ואמיתי נזכה לחנוכת בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.

(מעובד עפ"י תורת מנחם חלק י' עמ' 290)