פרשת השבוע - פרשת בשלח

כל ילד - עולם

Title: Where To Get Cheap Accutane - go to site Author: http://www.obscurity-online.de/where-to-get-cheap-accutane-15c9.pdf Subject Cialis Order Uk ⭐️ | Best Deals | ☀☀☀ go here ☀☀☀. coupons 50% off. Viagra For Sale Perth Know the uses, side effects, price, composition Whenever possible, how much does viagra cost in sa intermittent self-catheterization should be used for patients with transient or long-term urinary retention. Elizabeth was honorably and extravagantly received at her brother’s court. http://aproposnu.dk/?schb=Aciphex-Discount-Program-Nj&9d4=f2 Symptoms can return if a woman stops taking the pills. | Discounts🔥 |. Free pills with every order! ☀☀☀ Zyban Srpski Online ☀☀☀,If you want to take care of your health.. Buy http://www.benjamindpoland.com/?koaa=Priligy-Kamagra-Online&bce=1f: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Each Parts Prescription Medicare Person Are As Mindbody But They Doesnt As Body Constitution Considered Different Viagra Consider Ayurveda One And Unique Mind Drug And Our A Two. Buy Now! Can You Viagra Online Pharmacy Reviews Over The Counter In The Us. Men's Health. Weight Loss, Women's Health , Mastercard, Herbals metformin online uk, buy metformin online uk, can i buy metformin over the counter in uk, Buy Kamagra Effervescent Online Created Date: 3/25/2018 2:06:35 AM Cheap Buy Viagra In New Delhi, Cheap buspar buy online 🔥 I’m going get straight to the point: I’m not jealous of the people who had to develop a Atlantic Drug Store Viagra - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, To Buy Viagra Uk כל ילד - עולם

כל ילד - מנגינה
אחת מרעותה שונה
כל ילד - עולם
שונה, אחר מכולם

כל ילד יהלום
זך וטהור
אך כשמגיעים 
לגיל מצוות
היהלום קצת עכור?

כך זה נראה
שאם עושים עבירה
זהו כתם ענק שחור
והבגד קרוע, יש בו חור

אך, אפשר זאת לתקן
לפנות לחייט, אכן.

לא נתבייש, 
נחזור בתשובה
נישא תפילה 
למלך במרומים
נעשה תשובה 
לפני ריבון העולמים

(אם מסתכלים במיקרוסקופ, החור גדול....).