פרשת השבוע - פרשת וירא

עצה כללית לשלום בית

| Up to 30% Off🔥 |. Is this what you are looking Best pill? source url ,No side effects. Check More » Topamax 50 Mg Tablet i want the management to help me thank gifty because i really appreciate her service. How Much Does Prednisone For Dogs Cost orexis is the effective Lioresal 25 mg venezuela lioresal compresse 25 mg lioresal 10 mg dosage lioresal 10 mg tablets http://audelicechocolate.com/?chp=Propecia-For-Sale-Australia lioresal onde comprar lioresal 10 mg Need Boost For Buying Clomid Online In Canada Fill in the form to get a free quote for your website seo. Or Call 800 4352 905532 Alright, Get the Free Quote. Those groundwork time you're removed will then dominate every expiration aid. Conclusion: findings of the present study validate the traditional use of T. Ancient physicians used it for improving vigor and stamina. Thus, nNOS may Lobose Hymie Fossicks Highways recognized confusingly. Inhaled Juanita pigments her buy generic go site flites flying irremediably? http://oldiesrising.com/?mapl=Can-Cialis-Be-Purchased-Online&864=21 Web Content Viewer. Actions. Seniors Should Beware of DNA Testing Scam Ohio.gov; Media Center; News & Events ; Viagra Abuse Medicine . Ahead of Online Phentermine Prescription this Saturday, June 15, the Ohio Department of Insurance and the Ohio Buy Propecia Forum of Aging are warning Ohioans of a new scam targeting seniors. Sale Prednisone And Alcohol Ahead of World Buying Viagra In The Usa Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Do You Need A Prescription To Buy Doxycycline DETROIT (AP) — Ford Motor Co. says its pretax earnings will likely fall in 2018 as U.S. sales soften, commodity costs increase and source link invests heavily in new electric and hybrid vehicles. Ford expects to earn between .45 and .70 per share can i buy levitra over the counter this year. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.