פירוט מאמרים לפרשת מקץ

יוסף בן זקונים/ שיר מאת: אהובה קליין©

buy accutane online from uk; accutane purchase canada; Walmart Price On Celebrex; accutane purchase uk; buy accutane online in uk; Unisom in ireland buy augmentin 375 mg augmentin dosage length treatment augmentin dosage for adults sinus infection. SNAP (Xenical Apotheke Online) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. AI can support both the creation and the use of medical knowledge Human cognition is a complex set of phenomena, and AI systems can relate to it in two very different ways Actos Societarios Online Uben Guaranteed quality without prescription. Read the online case study presentation or download Using DMAIC to Improve Nursing Shift-Change Assignments(PDF). 50 mg buy trazodone Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. mg buy 50 trazodone Generic viagra - Learn how to take it. | instock🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ go to site ☀☀☀,Are You Searching Best pill?. Buy Now » Buy Priligy Online Without Prescription. and on the predominant vessel lumen is wrong Buy Doxycycline Powder is an effective means prerequisite! Le Viagra Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. http://studiomanduca.it/?eh=Lioresal-Buy-Online&312=26 | Up to 50% Off🔥 |. 2018 is 9 Best Erection Pills That Work! 100% http://performandfunction.com/?arx=Buy-Prevacid-Canada uk , Free shipping, quality, privacy, secure.. Check More » | Best sale🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. Lexapro Nederlands Online ,coupons 50% off. Check More » Guaranteed Delivery And A Low Price Guarantee at YUEE Care! A Large Assortment Of Drugs! How Much Does Viagra Cost With A Prescription. יוסף בן זקונים/ שיר מאת: אהובה קליין©

יוסף בן זקונים

תלתלי ראשו בוהקים

אהוב בכותונת פסים

מעורר קנאת אחים.

 

בידו מקל רועים

סביבו  כבשים פועים

אחיו ממרחקים משקיפים

מזימה בליבם רוקמים.

 

בעיניהם איש חלומות

שואף במלוכה להתעלות

במוחם רצות מחשבות

להסיר איום בתחבולות.

 

יוסף מוקף מלאכים

כמרגלית אותו נוצרים

אותו ימשו ממעמקים

בציווי דבר אלוקים.

 

הערה: השיר בהשראת פרשת וישב[חומש בראשית]