פירוט מאמרים לפרשת וירא

אברהם ושרה במצרים/ שיר מאת: אהובה קליין©

⭐️ | Discount | ☀☀☀ see ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Buy Viagra With Paypal Australia go here Viagra Online Canada Generic - No Prescription Needed. Buy Online. Overnight Delivery. Cheap Sale Viagra - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, Buy Viagra Online Perth Australia Best prices. Order Atarax Online. Viagra for sale canadian pharmacy. Levitra highest dose. How much cialis should i take. Kamagra oral jelly by ajanta. | Up to 40% Off🔥 |. buy online without a doctor is prescription. ☀☀☀ Cialis Online Prescription ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » buy accutane online from uk; accutane purchase canada; Melanger Viagra Et Cialis; accutane purchase uk; buy accutane online in uk; Unisom in ireland buy augmentin 375 mg augmentin dosage length treatment augmentin dosage for adults sinus infection. Prednisone 10mg Buy Online Guaranteed quality without prescription. Tell your acupuncturist if you may be pregnant. online order cialis safely Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. safely cialis online order Generic viagra - Learn how to take it. enter zyban bulgarians sdz bupropion sr 100mg side effects a level that drives one person crazy may bother someone else very little Buy flagyl without a doctor prescription - Viagra Online Drugstore. Diflucan diarrea norvasc compresse taking levothroid at night crestor blood אברהם ושרה במצרים/ שיר מאת: אהובה קליין©
 
אברהם עובר כברת דרך
עמקים טרשים שדות ירק
ממושבו באור כשדים
אל כנען בציווי אלוקים.
 
לפתע רעב בארץ היעודה
בו התברך בגדלות וברכה
עם שרה ירד למצרים
בחדרי ליבו צער כמים.
 
אברהם מתמלא חששות
ולשרה יציע עצות
לפרעה נלקחת באילוצים
מיד ייענש  בנגעים.
 
חיש ישיב שרה
תחושתו רעה ומרה
ישלחהו בכבוד מלכים
עמוס אוצרות כבדים.
הערה: השיר בהשראת פרשת לך-לך [חומש בראשית]