בין אדם לחברו

רעיון יפה וחזק לפרשת ויגש - איך לשפר את הקשרים - הרב אשלג שליט"א

רעיון יפה וחזק לפרשת ויגש - איך לשפר את הקשר

נמסר ע"י הרב ישראל אשלג שליט"א 0504182631
 
 
איך לשפר את הקשרים - לימוד מתוך פרשת ויגש