יהדות

שיר המשאלה

שיר המשאלה  
                                         
רציתי לספר לכם משאלה                           
משאלה של חיים
משאלה של כולם
שנשמרה לדורי דורות
 
משאלה של הכל
בין קטן וגדול
משאלה של כולם
מצפים ומצפות לדורי דורות
 
משאלה של חיים
משאלה שקרובה
שקרובה ממש
משאלת בית המקדש