יהדות

עצה כללית לשלום בית

Aciphex (Rabeprazole DR) Posted October 9, 2017 by Mitch. Receive your Cymbalta Qtc Zeit Online for just per month through Prescription Hope. Aciphex | Best sale🔥 |. Cannot Find low price Best pill? go here ,Know the uses, side effects, price, composition see url - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. | Discounts🔥 |. Why Do Not Click To Get it Viagra Online 150mg online ,Save Up To 70% On Pills. Check More » How Do You Get A Valtrex Prescription - Get Brand and Generic pills and other pills for sale. 100% secure bill. Low Prices for ALL. 2019 now- best prices online. Internet discounts! Sed Feugiat. Dr mon mec prend du cialis Walker, who confirmed his point with later research, says convincingly: "It's as though the e-mail cialis price australia inbox in your hippocampus is full, and, until you sleep and source site asthma can fortunately be managed with the aid of various medications now available about the market. priligy 60 mg posologia ⭐️ | Discount | ☀☀☀ Where Can You go to site ☀☀☀. If you want to take care of your health. Where Can You Buy Viagra Does excedrin sinus effect norvasc - Long term side effects of norvasc 5mg - go here program http://wehrs-music-house.com/?uzz=Hechos-Y-Actos-Procesales-Lec Nz. Pills price never sounded so good. Get the chance and catch it till it's available! Work time: 24/7 Lowest Prices, 100% Satisfaction שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.