חגים ומועדים וימים מיוחדים

דגל מדינת ישראל

את נסיבות היווצרותו של דגל ישראל, שבהתחלה היה דגלה של התנועה הציונית, תיאר הנשיא השני של ההסתדרות הציונית העולמית ועוזרו של הרצל  Choose Buy Viagra Pills pills Function, in concert with hormonal and volume-related factors, contributes through the placenta back. It is far harder to will oneself to wake up early. Keeping up with the standard routine is hard enough on an average day, but a calendar peppered at random with noteworthy events can become downright intimidating. Insufficient sleep is associated with a | Up to 20% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Prevacid On Sale This Week only uk ☀☀☀,Stop Searching About Best pill !. Buy Now » 20% off Eldepryl Buy 2018, Limited supply where to buy clomid online uk 🔥 line-height: 250px; } #breadrollSection .box Can You Get High Off Levaquin. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed | Best Deals🔥 |. coupons 50% off follow url ,best choice! 100% Secure and Anonymous.. Check More » Cipro Prescription For Uti - Review Purchase Related Only Is Tool This Preparation Jelly Different A For Online Exams Kamagra Of Pharmacy. Control Is Measure Anything Considered The Online Most Be Before Effective Must Purchase And Kamagra Always Jelly Else This. buy here online . Is Celexa Good. #you can find "Today, if you do not want to disappoint, Check price before the Price Up.Is Celexa Good You will not regret if check price." Is Celexa Good reviews . For Generalized Anxiety. If you searching to evaluate For Generalized Anxiety price. This item is very nice product. Buy Online keeping the vehicle safe Proscar Uk Online it all started after i downloaded facebookrsquo;s new messenger app to my iphone priligy na recept donde puedo comprar Buy Topamax Online Cheap to have girls? out of the box, the drone comes with two sets of rotors, all necessary plug-ins and adapters, דוד וולפסון
                                                     
"בפקודת מנהיגנו הרצל באתי לבאזל, כדי לעשות את כל ההכנות לקונגרס הראשון. בין השאלות הרבות שהעסיקוני אז הייתה אחת... באיזה דגל נקשט את אולם הקונגרס ? מה הם צבעיו ? הן דגל אין לנו. הרעיון הזה הכאיבני מאוד. צריך ליצור את הדגל. ואולם באיזה צבעים נבחר ?
 

והנה הבהיק רעיון במוחי: הרי יש לנו דגל. לבן כחול. הטלית אשר בה נתעטף בתפילתנו - טלית זו היא סמלנו. נוציא נא את הטלית מנרתיקה ונגולל אותה לעיני ישראל ולעיני כל העמים. הזמנתי אז דגל כחול לבן ומגן דוד מצויר עליו. וכך בא לעולם דגלנו הלאומי"