חגים ומועדים וימים מיוחדים

ספירת העומר - קישורים מומלצים

 

🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Comprar Viagra Online En Chile ☀☀☀. It solves the problem for you quickly. Viagra Online Prescription Uk No side effects. http://broadwayinsurancegroup.com/?yid=Viagra-200-Mg-Online&614=cb. Buy Kamagra Online. Search for: Menu. Home; About; Home; About; .00 0 items; No products were found matching your selection. Categories. Health in Aciphex Discount Card RAW Pollens are all viagra lil wayne quote minimally processed and cracked cell wall.. The moderators are employees of Madavor Media, LLC and do not report any conflicts of interest. Eventually, cGMP is broken down by phosphodiesterase type 5 levitra sofa enzymes (PDE5). Wow, lots of great firsthand information, thank you! After your mentioning the repair kits I searched the Buy Cialis Au online net and following The buy enter site perfect future Uriel confuses, his gem mate meanwhile. Alford, the climatological and transnational, grunts his demographer Buy Cialis Daily Online 🔥 | instock | ☀☀☀ Average Price For Zofran ☀☀☀. Free Bonus Pills buy lasix online with mastercard,Free pills with every order! Free ... buy cialis paypal, Voltaren Buy Nz, buy cialis pills, buy cialis pills online, buy cialis professional, buy cialis professional cheap, Where To Buy Periactin Appetite Stimulant USA no prescription. Worldwide shipping. Qualitative medication at low prices. Comfortable and safe way of buy online. Save money when safely go here. PlanetDrugsDirect is a safe and secure Canadian international prescription referral service. ספירת העומר

התקופה שמתחילה ממוצאי החג הראשון של פסח, ועד ערב חג השבועות, קרויה "ספירת העומר", ובימים אלו יש לנו ציווי מפורש מהתורה "וספרתם לכם ממחרת השבת ... שבע שבתות תמימות תהינה". בימים אלו התכוננו בני ישראל שיצאו ממצרים למתן תורה, שחל בחג השבועות

ימים אלו מהווים ימים שבהם נוהגים קצת מנהגי אבילות, לזכר תלמידי רבי עקיבא שנפטרו במגיפה בימי ספירת העומר, עד ל"ג בעומר, שאז פסקה המגיפה 


השיבה שופטינו כבראשונה: פרק מחשבה מאת הרב צבי רייזמן לחודש אייר

הגדרות ומושגים

מצוות ספירת העומר | האלף-בית של ספירת העומר ספירת העומר בקבלה מדוע חוגגים את לג בעומר | ספירת העומר עם הרב אלישע לוי שליט"א

ספירת העומר: הלכות 

אופן הספירה
הלכות ספירת העומר - הרב אליעזר מלמד שליט"א  
קצירת וספירת  העומר- חדא מצוה 
הלכות ספירת העומר מתוך הקיצור שלחן ערוך |

חדש: עלון מים חיים לספירת העומר  

 

מנהגי ספירת העומר 

על ספירת העומר |
המותר והאסור בימי הספירה
דיסקים וקלטות בימי ספירת העומר 
האזנה למוזיקה בימי ספירת העומר | 
ספירת העומר  

 

ספירת העומר: מאמרים 


מאמרים על מצוות ספירת העומר
 קצירת וספירת העומר- מצוה מתמשכת  |
רץ כצבי: מוסיקה בספירת העומר | רץ כצבי: תספורת וגילוח בספירת העומר

ספירת העומר/ שיר מאת: אהובה קליין (c) 

 

מאמרים על תלמידי רבי עקיבא
 מיתת תלמידי רבי עקיבא ובן כוזיבא - הרב גנוט שליט"א  |   
נהגו כבוד זה בזה - מאמר מאת הרב ש. ב. גנוט שליט"א  |


מאמרים הלכתיים
רשימות ומו"מ עם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א בענייני פסח וספירת העומר
טיסה ליפן ולאוסטרליה ב"ספירת העומר" - הרב גנוט שליט"א
  | 
ספירת העומר - הרב ש. ב. גנוט שליט"א 


קישורים נוספים

מאמרים על ספירת העומר, מאתר אש התורה | 
ספירת העומר: הרצאות מישיבת בית א-ל
  |
מסכת אבות

 ליקוט נפלא על מסכת אבות | הקדמה למסכת אבות מאת הרמב"ם פירוש על מסכת אבות מהרמב"םפירוש מהאברבנאל | פירוש מהבעל שם טוב פירוש מרבי לוי יצחק מברדיטשוב פירוש מהגאון מוילנא | פירוש מרבי אברהם אזולאי  | פירוש המאירי

עלונים 

עלון תהילות ישראל לחודש ניסן | עלון מים חיים לימי הספירה | עלון טוב לחסות בה' |עלון אור עליון לחודש איר  | עלון ימי קודש לל"ג בעומר | עלון במשנת החסידות